Μετάβαση στο περιεχόμενο
Καλώδιο AV: φωτογραφίες
Προδιαγραφές
  • Καλώδιο υποδοχής AV για σύνδεση της Handycam® σε βίντεο ή τηλεόραση

  • Μήκος 1,5 μέτρο

  • Ειδική υποδοχή 10 ακίδων - Βύσμα ακίδων 2 (Ήχος) / 1 (Βίντεο) / σήμα S-video

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δέσμευσή μας για ένα πιο αειφόρο μέλλον.