Μετάβαση στο περιεχόμενο
Τρίποδο: φωτογραφίες
Προδιαγραφές
  • Βάση κάμερας για εύκολη τοποθέτηση / απόσπαση της κάμερας

  • Διαστάσεις: μέγιστο ύψος 1.441 mm περίπου

  • Διαστάσεις: ελάχιστο ύψος 548 mm περίπου

  • Βάρος: 1.200 g περίπου

  • Μέγιστο φορτίο: 3 Kg

  • Λειτουργία κεφαλής Pan 3 δρόμων

  • Μαύρο χρώμα

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δέσμευσή μας για ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Κριτικές

Δηλώσεις χρηστών