Μετάβαση στο περιεχόμενο
Τηλεχειριστήριο: φωτογραφίες
Προδιαγραφές
  • Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για φωτογραφικές μηχανές DSLR.

  • Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών χωρίς άμεση επαφή με τη φωτογραφική μηχανή, έτσι ώστε να περιορίζονται οι κραδασμοί. Ιδανικό για λήψεις με μεγάλη έκθεση.

  • Μήκος καλωδίου 5 μέτρα.

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δέσμευσή μας για ένα πιο αειφόρο μέλλον. Eco website