Ανακοίνωση νέας τηλεόρασης BRAVIA 2024. Ανακοίνωση νέας τηλεόρασης BRAVIA 2024.

Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι σας    

Ανακοίνωση νέας τηλεόρασης BRAVIA 2024.
Αειφορία σε κάθε σκηνή, με BRAVIA

Αειφορία σε κάθε σκηνή, με BRAVIA

Λεπτομέρεια για το θέμα
Κατασκευή της Sony, υποστηρίζεται από το SORPLAS™

Κατασκευή της Sony, υποστηρίζεται από το SORPLAS™

Λεπτομέρ. περιβαλ. χαρακτηριστικών για SORPLAS
Τα Xperia προσβάσιμα σε όλους

Τα Xperia προσβάσιμα σε όλους

Λεπτομέρεια προσβασιμότητας Xperia
ZV-1F – αποτυπώνοντας το όραμά μας για το περιβάλλον

ZV-1F – αποτυπώνοντας το όραμά μας για το περιβάλλον

Λεπτομέρεια για το θέμα
Σφαιρικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον

Σφαιρικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον

Λεπτομέρ. περιβαλλ. χαρακτηριστικών για ακουστικά
Xperia™: Για συσκευασία χωρίς πλαστικό

Xperia™: Για συσκευασία χωρίς πλαστικό

Λεπτομέρεια για συσκευασία χωρίς πλαστικό
Αυθεντικό ανάμεικτο υλικό της Sony

Αυθεντικό ανάμεικτο υλικό της Sony

Πληροφορίες αυθεντικού ανάμεικτου υλικού Sony
Μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Sony για το περιβάλλον

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Sony για το περιβάλλον

Λεπτομέρεια του GM2025