Ρύθμιση επίδειξης προϊόντος. | Φωτογραφική μηχανή ZV-1F για vlog | Sony

Λεζάντα "Ρύθμιση επίδειξης προϊόντος"

 

Λεζάντα "Επιλογή ρύθμισης επίδειξης προϊόντος" πάνω από μια λήψη της οθόνης LCD της φωτογραφικής μηχανής που δείχνει τον χρήστη να αγγίζει το κουμπί "Επίδειξη προϊόντος", ενεργοποιώντας τη λειτουργία. Εμφανίζεται το μήνυμα "Τοποθετήστε το προϊόν στο κέντρο"

 

Λεζάντα "Ρύθμιση επίδειξης προϊόντος: Ενεργή" πάνω μια λήψη από την ZV-1F που δείχνει τη χρήστη εστιασμένη. Στη συνέχεια, παρουσιάζει ένα καλλυντικό προϊόν στο προσκήνιο και η εστίαση μεταβαίνει αυτόματα στο προϊόν. Έπειτα, όταν το προϊόν αποσύρεται από το προσκήνιο, η εστίαση επιστρέφει αυτόματα στη χρήστη

 

Λεζάντα "Ρύθμιση επίδειξης προϊόντος: Ανενεργή" πάνω από την ίδια λήψη που δείχνει τη χρήστη εστιασμένη. Καθώς παρουσιάζει το καλλυντικό προϊόν στο προσκήνιο και έπειτα το αποσύρει, η εστίαση παραμένει στο πρόσωπό της και το προϊόν παραμένει θολωμένο

 

Ο διαχωρισμός οθόνης επαναλαμβάνει τις δύο παραπάνω λήψεις σε παράθεση για σύγκριση. Αριστερά: λεζάντα "Ανενεργό" πάνω από τη λήψη με ανενεργή τη ρύθμιση επίδειξης προϊόντος. Δεξιά: λεζάντα "Ενεργό" πάνω από τη λήψη με ενεργή τη ρύθμιση επίδειξης προϊόντος, που δείχνει τις μεταβάσεις αυτόματης εστίασης στη λειτουργία ρύθμισης επίδειξης προϊόντος

 

Λογότυπο "SONY"