Ανεμοθώρακας | Vlog camera ZV-1F | Sony

Λεζάντα "Ανεμοθώρακας"

 

Διαχωρισμός οθόνης που δείχνει το ίδιο κλιπ του θέματος να λέει στην κάμερα "Φυσάει δυνατός άνεμος, οπότε τοποθέτησα τον ανεμοθώρακα στη μηχανή και δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχώ". Αριστερά: λεζάντα «Χωρίς ανεμοθώρακα» με τον ήχο να επηρεάζεται από τον θόρυβο του αέρα. Δεξιά: λεζάντα "Με ανεμοθώρακα" με σημαντικά μειωμένο τον θόρυβο του αέρα στον ήχο

 

Λογότυπο "SONY"