Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κάλυμμα σώματος φωτογραφικής μηχανής: φωτογραφίες
Χαρακτηριστικά
  • Προστατεύει την κάμερα από τη σκόνη και τη βρωμιά, όταν δεν χρησιμοποιείται με προσαρτημένο το φακό

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δέσμευσή μας για ένα πιο αειφόρο μέλλον. Eco website