Ασύρματη ακρόαση σε πολλά δωμάτια

Ακούστε ασύρματα τη μουσική σας σε πολλά δωμάτια στο σπίτι. Μπορείτε να παίζετε διαφορετικά κομμάτια σε κάθε χώρο ή την ίδια μουσική σε ολόκληρο το σπίτι. 

Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε κάθε δωμάτιο

Ακούστε τη μουσική σας σε ολόκληρο το σπίτι με τη δυνατότητα ακρόασης σε πολλά δωμάτια, μέσω της εφαρμογής Sony | Music Center (πρώην SongPal). Χρησιμοποιήστε το SongPal Link για να ομαδοποιήσετε επιλεγμένα ηχεία και μπάρες ηχείων Sony.

Μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική με όποιον τρόπο θέλετεΗ λειτουργία πολλών δωματίων του Chromecast built-in είναι διαθέσιμη για τα ασύρματα ηχεία της Sony.

Συσκευές και μουσικές πηγές

Η ασύρματη ακρόαση σε πολλά δωμάτια υποστηρίζεται από επιλεγμένα προϊόντα της Sony, όπως τα ασύρματα ηχεία, οι μπάρες ηχείων, οι δέκτες AV και οι συσκευές συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μουσικές πηγές.

Πώς να ρυθμίσετε την ασύρματη αναπαραγωγή ήχου σε πολλά δωμάτια

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του δικού σας συστήματος ασύρματης μετάδοσης ήχου σε πολλά δωμάτια. Θα χρειαστείτε συμβατά ηχεία και συσκευές με την εφαρμογή Sony | Music Center.

Συμβατά ηχεία για ασύρματη ακρόαση σε πολλά δωμάτια
Συμβατές συσκευές αναπαραγωγής για ασύρματη ακρόαση σε πολλά δωμάτια