BRAVIA, η ψυχαγωγία του μέλλοντος

Η ζήτηση για μεγαλύτερες τηλεοράσεις ενέχει κίνδυνο υψηλότερης χρήσης πόρων και ενέργειας. Η δέσμευση αειφορίας της Sony εφαρμόζεται αποδοτικά από τη σχεδίαση της τηλεόρασης μέχρι την παρακολούθηση.

Η ψυχαγωγία συναντάει τον σεβασμό για το περιβάλλον

Με την BRAVIA, απολαμβάνετε καθηλωτικές τηλεοπτικές εμπειρίες και εντυπωσιακή σχεδίαση, μαζί με καινοτομίες για μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μέσα από τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και τη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων. Είναι εύκολο να επιλέξετε τις δικές σας ρυθμίσεις με την BRAVIA για να συμβάλλετε περαιτέρω στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Πιο αποδοτική κατασκευή, μεταφορά και χρήση.

Προηγμένη τεχνολογία που σέβεται το περιβάλλον

Η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου αφορά πολλές πτυχές του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως είναι η μείωση του καθαρού πλαστικού, η βελτιωμένη απόδοση μεταφοράς και ο έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας κατά τη χρήση.

Χρήση

Όλες οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα μέρος

Με το ευέλικτο και διαμορφώσιμο Οικολογικό ταμπλό, οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας υπόκεινται πλέον σε κεντρική διαχείριση. Μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε για τη χρήση της τηλεόρασής σας, το περιβάλλον προβολής και το περιεχόμενο που παρακολουθείτε, όλα σε ένα, και να οπτικοποιήσετε τη συμβολή σας στη μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

[1] Ρυθμίσεις προεπιλογής   [2] Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένες

Εικόνα δωματίου όπου δύο άτομα παρακολουθούν μια οθόνη τηλεόρασης, η αριστερή πλευρά σκοτεινή και η δεξιά πλευρά με φωτισμό.
Βέλτιστη εικόνα και χρήση ισχύος με αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας

Οι λειτουργίες εξοικονόμησης περιέχουν Απενεργοποίηση σε αδράνεια και αυτόματη εξοικονόμηση με αισθητήρα φωτισμού. Με ενεργοποιημένη αίσθηση φωτός περιβάλλοντος στο Οικολογικό ταμπλό, η φωτεινότητα οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα για τον φωτισμό του δωματίου, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας.

[1] Πιο σκοτεινό περιβάλλον  [2] Πιο φωτεινό περιβάλλον

Εικόνα δύο γραφικών. Το δεξί δείχνει μείωση κατά 32%.
Εξοικονόμηση ενέργειας με το Οικολογικό ταμπλό

Ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας από το Οικολογικό ταμπλό, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 32%.

[1] Ρυθμίσεις προεπιλογής [2] Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένες

Αυτόματη ανίχνευση θεατή για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας

Συνδέοντας τη BRAVIA CAM για την ανίχνευση κίνησης του θεατή, η φωτεινότητα οθόνης μπορεί να μειωθεί αυτόματα για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας όταν δεν υπάρχει κανείς μπροστά στην τηλεόραση, μειώνοντας τη χρήση ενέργειας έως και κατά 32% περίπου.

Αποτελεσματική χρήση ισχύος, σύμφωνα με τη φωτεινότητα κάθε εικόνας.

Η μοναδική επεξεργασία σήματος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετική αντίθεση και βέλτιστη χρήση πόρων ενέργειας. Με την εκ νέου κατανομή ισχύος από τα μέρη χαμηλού φωτισμού στα φωτεινά μέρη της εικόνας, μπορείτε να απολαμβάνετε πιο ρεαλιστικές εικόνες, καθώς και να μειώσετε τη χρήση ενέργειας έως και 33% περίπου.

[1] Σκοτεινό  [2] Τυπική φωτεινότητα  [3] Υψηλή φωτεινότητα

Κατασκευή

Δημιουργία προϊόντων με χρήση λιγότερου καθαρού πλαστικού

Υψηλή ποιότητα προϊόντος με χρήση ανακυκλωμένων υλικών

Σε κάθε πτυχή της σχεδίασης, από την ανάπτυξη υλικών μέχρι την αισθητική, πετύχαμε να αυξήσουμε τη χρήση του ανακυκλωμένου υλικού, διατηρώντας εμφάνιση υψηλής αισθητικής. Για παράδειγμα, οι τηλεοράσεις OLED χρησιμοποιούν το SORPLAS™, το ανακυκλωμένο πλαστικό της Sony, για το πίσω κάλυμμα, το μέρος με το μεγαλύτερο εμβαδόν, μειώνοντας έτσι το συνολικό πρωτογενές πλαστικό κατά περίπου 60%.

Εικόνα οθόνης τηλεόρασης και στοίβας πλαστικών σφαιριδίων.
Ανακύκλωση και υψηλή αισθητική

Με το ανακυκλωμένο πλαστικό, είναι πιο δύσκολο να πετύχουν κάποια στοιχεία της εμφάνισης στα εξωτερικά μέρη. Το ανακυκλωμένο πλαστικό SORPLAS όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες και προσαρμογή της σύστασης κατά την παραγωγή, και μαζί με την πρωτότυπη σύνθεση πρόσθετων της Sony, επιτυγχάνεται η όμορφη γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια της BRAVIA.

Κοντινή εικόνα πλαστικής οθόνης, με άτομο που φοράει γάντια κρατώντας ένα εργαλείο.
Αντοχή διαρκείας για μακροχρόνια χρήση

Το πλαστικό οικιακών συσκευών, όπως οι τηλεοράσεις, έχει πρόσθετα φλογοεπιβραδυντικά και για αντοχή. Η τεχνολογία του SORPLAS προβλέπει ελάχιστη χρήση πρόσθετων, για να πετύχει τις ιδιότητες υλικού των τηλεοράσεων από συμβατικό πλαστικό. Έτσι, η τηλεόραση θα χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό και με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Εργασία για κλείσιμο κύκλου επαναλαμβανόμενης ανακύκλωσης

Το SORPLAS είναι ανακυκλωμένο πλαστικό, από χρησιμοποιημένες φιάλες και απόβλητα οπτικών δίσκων από εργοστάσια, αγορές και από αποκλειστικό επιβραδυντικό φλόγας. Ένα πλεονέκτημα του SORPLAS είναι ότι δεν υποβαθμίζεται αρκετά μετά από ανακυκλώσεις. Τα μέρη από ανακυκλωμένο SORPLAS φέρουν δυνατότητα μείωσης αποβλήτων και προώθησης φιλοσοφίας ανακύκλωσης.

Εικόνα δίσκου στα αριστερά, σπασμένου σε μικρότερα συνθλιμμένα σωματίδια στα δεξιά.
Προσπάθειες ανακύκλωσης στη Sony

Τα συνθλιμμένα απόβλητα οπτικών δίσκων του κατασκευαστή δίσκων Sony Music Solutions Inc. αποτελούν ένα από τα συστατικά του SORPLAS, που χρησιμοποιείται για το πίσω κάλυμμα.

Εικόνα δύο γραφικών. Το δεξί δείχνει μείωση κατά 43%.
Βοηθάμε στη μείωση των εκπομπών CO2

Οι εκπομπές CO2 στην παραγωγή SORPLAS για το πίσω κάλυμμα της BRAVIA μπορούν να μειωθούν 57% περίπου σε σύγκριση με την παραγωγή καθαρού φλογοεπιβραδυντικού πλαστικού για την ίδια εφαρμογή.

[1] Καθαρό φλογοεπιβραδυντικό πλαστικό [2] SORPLAS

Εικόνα οθόνης από SORPLAS, με μερικούς ανάγλυφους χαρακτήρες.
Προετοιμασία για μελλοντική ανακύκλωση SORPLAS

Σκεπτόμενοι τη συλλογή του για περαιτέρω ανακύκλωση, εξαρτήματα από SORPLAS είναι πλέον ανάγλυφα ώστε να μπορούν να διακριθούν και να ανακτηθούν μεταξύ άλλων υλικών.

Παραγωγή BRAVIA με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Η BRAVIA κατασκευάζεται σε φιλικά προς το περιβάλλον εργοστάσια. Συγκεκριμένα, τα εργοστάσιά μας στην Κίνα κατασκευάζουν προϊόντα που χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το οικονομικό έτος 2020.

Μεταφορά

Με στόχο την αειφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα

Εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια της συσκευασίας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, αξιοποιώντας πολυάριθμες προσομοιώσεις και δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Εικόνα που απεικονίζει δύο συσκευασίες σε κλίμακα, ένα από το 2018 και ένα από το 2023, παρουσιάζοντας μείωση -48%.
Καλύτερη συσκευασία με λιγότερο πλαστικό

Κανονικά, χρειάζεται συσκευασία πάνω και κάτω από την τηλεόραση BRAVIA, καθώς και στις πλευρές. Μετά από πολλές προσομοιώσεις και δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, βελτιστοποιήσαμε τον σχεδιασμό συσκευασίας για να προστατεύσουμε την τηλεόραση.

Εικόνες πλαστικής και χάρτινης ταινίας που χρησιμοποιείται στη συσκευασία.

Επιπλέον, οι πλαστικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία έχουν αντικατασταθεί με ισχυρές χάρτινες ταινίες. Πετύχαμε περίπου 48% μείωση του όγκου του πλαστικού στη συσκευασία συνολικά.

Απεικόνιση δύο φορτηγών, ένα ικανό να μεταφέρει περισσότερες μονάδες ταυτόχρονα, με “15%” και βέλος προς τα κάτω να δείχνει τη μείωση εκπομπών CO2.
Μείωση του CO2 με πιο μικρή και πιο ελαφριά συσκευασία

Η νέα σχεδίαση συσκευασίας που προστατεύει το προϊόν κατά την αποστολή, μειώνει το μέγεθος κατά περίπου 15% και το συνολικό βάρος κατά περίπου 12%. Αυτό αυξάνει τον αριθμό των μονάδων σε μία παλέτα και, συνεπώς, οι εκπομπές CO2 ανά μονάδα κατά τη μεταφορά προϊόντων μειώνονται κατά περίπου 15%.

Εξοικονόμηση πόρων με λιγότερο μελάνι

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία έχουν μελετηθεί, ώστε να είναι απλές και σύντομες, για μείωση της μελάνης εκτύπωσης κατά περίπου 91%, χωρίς να θίγεται η σχεδίαση και η αισθητική της συσκευασίας.

Εικόνα δύο κουτιών συσκευασίας, το ένα με μεγάλη ποσότητα μελανιού και το άλλο με ελάχιστη ποσότητα, που δείχνει τη μείωση μελανιού στις συσκευασίες με "-91%".

Συνεντεύξεις προγραμματιστών

Πορτραίτο ατόμου που δίνει συνέντευξη.
Yusuke Aoshima

Product Design Dept. 2, Product Design Div. 1,
Επιχειρηματικός όμιλος οικιακής ψυχαγωγίας
Επιχειρηματικός όμιλος οικιακής ψυχαγωγίας και προϊόντων ήχου
Σχετικά με τη Sony Corporation

Χρήση βελτιωμένης τεχνολογίας για τη μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου

Η αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες τηλεοράσεις συνοδεύεται από τον πρόσθετο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, που απαιτεί προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας της BRAVIA. Το βασικό στοιχείο πρωτοποριακής τεχνολογίας οθόνης, το κύριο εξάρτημα της τηλεόρασης. Η BRAVIA επιτυγχάνει εικόνα υψηλής ποιότητας που μεγιστοποιεί την απόδοση της οθόνης ενώ μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, ελέγχοντας με ακρίβεια τα LED οπίσθιου φωτισμού με βάση διάφορες πληροφορίες όπως σκηνές βίντεο, φωτεινότητα περιβάλλοντος, θερμοκρασία και παρουσία και θέση ατόμων που αναγνωρίζονται από την BRAVIA CAM. Επιπλέον, καταβάλλουμε προσπάθειες για τον σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας Οικολογικού ταμπλό, καθιστώντας πιο εύχρηστο και ευκολότερο για τους χρήστες να ελέγχουν τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσω αυτών και άλλων διαφόρων προσεγγίσεων, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Kunihiro Ishii

Design Dept. 1, Product Design Div. 2
Επιχειρηματικός όμιλος οικιακής ψυχαγωγίας
Επιχειρηματικός όμιλος οικιακής ψυχαγωγίας και προϊόντων ήχου
Σχετικά με τη Sony Corporation

Πορτραίτο ατόμου που δίνει συνέντευξη.
Συνεχείς προσπάθειες μείωσης καθαρού πλαστικού

Χρησιμοποιούμε SORPLAS, το μοναδικό ανακυκλωμένο πλαστικό της Sony πάνω από μια δεκαετία, τώρα και για το πίσω κάλυμμα ορισμένων μοντέλων τηλεοράσεων. Αντιμετωπίσαμε διάφορες προκλήσεις στην πρώτη εξέταση εφαρμογής του. Ωστόσο, μέσω συνεργασίας με το τμήμα για την ανάπτυξη του SORPLAS, βελτιώσαμε τη συνταγή, πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις, δημιουργήσαμε πρωτότυπα και το υιοθετήσαμε επιτυχώς σε τηλεοράσεις χωρίς εκπτώσεις σε απόδοση ή ποιότητα, μειώνοντας έτσι την ποσότητα καθαρού πλαστικού. Επίσης, πρέπει να μειωθεί η ποσότητα υλικού απόσβεσης κραδασμών στη συσκευασία που προστατεύει το προϊόν. Αυτό θα μειώσει τη συνολική χρήση πλαστικού και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μικρότερες και ελαφρύτερες συσκευασίες, με βελτιωμένη απόδοση μεταφοράς, μειώνοντας τις εκπομπές CO2. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία προσομοίωσης αντοχής και την εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα, δοκιμάσαμε το πραγματικό προϊόν για τη βέλτιστη μορφή που μειώνει τη χρήση υλικού απορρόφησης κραδασμών, διατηρώντας παράλληλα τις απαραίτητες ιδιότητες προστασίας των προϊόντων. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας για να πετύχουμε περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου μέσω των δραστηριοτήτων σχεδιασμού.