Ταχύτητα και αξιοπιστία

Η Sony βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ροής εργασιών σε κάθε βήμα.