Τηλεοράσεις και συστήματα οικιακού κινηματογράφου


Τι σημαίνει το όνομα μοντέλου της τηλεόρασής σας

Ίσως θεωρείτε ότι το όνομα μοντέλου της τηλεόρασής σας αποτελείται από μια τυχαία σειρά γραμμάτων και αριθμών, όμως υπάρχει συγκεκριμένη λογική πίσω από αυτήν τη μορφή.

Κάθε μοντέλο αποτελείται από 3 μέρη τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να ταυτοποιήσετε σημαντικές πληροφορίες για την τηλεόρασή σας.

Τα 3 μέρη είναι τα εξής:


2K (KDL) ή 4K (KD) Παράδειγμα μοντέλου τηλεόρασης
Μέγεθος οθόνης Παράδειγμα μοντέλου τηλεόρασης Παράδειγμα μοντέλου τηλεόρασης
Όνομα σειράς Παράδειγμα μοντέλου τηλεόρασης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Όταν αναζητάτε γενικές πληροφορίες στην τοποθεσία υποστήριξης, χρησιμοποιήστε το όνομα μοντέλου
 • Δείτε μερικά παραδείγματα σωστών ονομάτων μοντέλου: KD-55X8507C, KDL-32EX710 και KLV-40NX520

Πώς να ελέγξετε το όνομα μοντέλου
Στο αυτοκόλλητο του προϊόντος

Το όνομα μοντέλου συνήθως αναγράφεται στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης ή είναι χαραγμένο στην πρόσοψη της τηλεόρασης. Λάβετε υπόψη ότι το μοντέλο και οι σειριακοί αριθμοί διαφέρουν:

 1. Όνομα μοντέλου
 2. Σειριακός αριθμός
Παράδειγμα ονόματος μοντέλου και σειριακού αριθμού
Στις ρυθμίσεις χρήσης της τηλεόρασης

Επιλογή A - Android TV της Sony (έκδοση λογισμικού 3.533 ή μεταγενέστερη):

 1. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο.
 2. Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) > [TV] (Τηλεόραση) > [About] (Πληροφορίες) > [Device name] (Όνομα συσκευής) > [System information] (Πληροφορίες συστήματος)
Οθόνη πληροφοριών συστήματος

Επιλογή B - Android TV της Sony (έκδοση λογισμικού 3.843 ή μεταγενέστερη):

 1. Πατήστε το κουμπί Help στο τηλεχειριστήριο
 2. Επιλέξτε [System Information] (Πληροφορίες συστήματος).
Οθόνη έξυπνης βοήθειας

Οθόνη πληροφοριών συστήματος

Επιλογή Γ - Για τηλεοράσεις εκτός Android TV:

 1. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο.
 2. Επιλέξτε [Help] (Βοήθεια) ή [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Customer Support] (Υποστήριξη πελατών) και το όνομα του μοντέλου θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης
Οθόνη πληροφοριών συστήματος - εκτός των Android

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού.


Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc (BDP) και συστήματα οικιακού κινηματογράφου

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για BDP και συστήματα οικιακού κινηματογράφου:

 1. Όνομα μοντέλου
 2. Σειριακός αριθμός
BDP και συσκευές οικιακού κινηματογράφου