ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΑΚΩΝ

Μακροφωτογραφία
Μέγιστη αναλογία μεγέθυνσης

Η μεγέθυνση οποιουδήποτε φακού προσδιορίζεται από την εστιακή του απόσταση. Για τη μακροφωτογραφία λαμβάνουμε επίσης υπόψη πόσο κοντά μπορούμε να βρεθούμε στο θέμα μας. Αυτοί οι δύο παράγοντες, η εστιακή απόσταση και η ελάχιστη απόσταση εστίασης, προσδιορίζουν τη μέγιστη αναλογία μεγέθυνσης, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως "λόγος αναπαραγωγής". Όσο πιο κοντά μπορείτε να πλησιάσετε το θέμα σας με ένα φακό συγκεκριμένης εστιακής απόστασης, τόσο υψηλότερη αναλογία μεγέθυνσης θα πετύχετε.

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του φακού macro, η μέγιστη αναλογία μεγέθυνσης είναι τουλάχιστον 1:1 ("1x" στις προδιαγραφές των φακών). Αυτό σημαίνει ότι ένα θέμα μπορεί να αναπαραχθεί σε πλήρες μέγεθος στον αισθητήρα εικόνας της μηχανής: ένα θέμα 10 mm μπορεί να προβληθεί στον αισθητήρα ως εικόνα 10 mm όταν ο φακός είναι αρκετά κοντά στο θέμα. Η μέγιστη αναλογία μεγέθυνσης 1:2 ("0,5x") σημαίνει ότι το μέγιστο μέγεθος στο οποίο μπορεί να προβληθεί στον αισθητήρα μια εικόνα του ίδιου θέματος 10 mm είναι 5 mm, ή απλώς το μισό του πραγματικού του μεγέθους.

Εικόνα λουλουδιού 0,35x

0,35x

Εικόνα λουλουδιού 1,0x

1,0x

Άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά των φακών macro

Οι φακοί macro είναι ειδικά σχεδιασμένοι, έτσι ώστε να παρέχουν βέλτιστη οπτική απόδοση σε πολύ μικρές εστιακές αποστάσεις, και συνήθως είναι πιο ευκρινείς σε κοντινές αποστάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε μόνο για μακροφωτογραφία. Πολλοί φακοί macro έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και κατά τη λήψη κανονικών θεμάτων σε κανονικές αποστάσεις.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των φακών macro που χρησιμοποιούνται σε μικρές αποστάσεις είναι ότι έχουν εξαιρετικά στενό βάθος πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι η εστίασή τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να πετύχετε τις επιθυμητές λεπτομέρειες με τέλεια εστίαση. Ένα τρίποδο μπορεί να διευκολύνει την εστίαση σε ορισμένες περιπτώσεις. Ίσως χρειαστεί να σταματήσετε το διάφραγμα αρκετά προς τα κάτω για να πετύχετε επαρκές βάθος πεδίου με ορισμένα θέματα. Ωστόσο, το στενό βάθος πεδίου μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα, δίνοντας έμφαση στην απαραίτητη λεπτομέρεια εστίασης κατά την αποεστίαση και μειώνοντας την έμφαση από το φόντο που αποσπά την προσοχή.

[1] Ελάχιστη απόσταση εστίασης (περ. 13 cm / 5,1 in. σε μεγέθυνση 1x) [2] Απόσταση εργασίας (περ. 2 cm / 0,8 in. σε μεγέθυνση 1x) [3] Ελάχιστη απόσταση εστίασης (περ. 35 cm / 13,8 in. σε μεγέθυνση 1x) [4] Απόσταση εργασίας (περ. 16 cm / 6,3 in. σε μεγέθυνση 1x) [5] Επίπεδο αισθητήρα εικόνας

Ελάχιστη απόσταση εστίασης και εργασίας

Η προδιαγραφή "ελάχιστη απόσταση εστίασης" του φακού μπορεί να σας μπερδέψει. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης μετριέται από το θέμα μέχρι το πίσω εστιακό σημείο του φακού, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο του αισθητήρα εικόνας στο σώμα της μηχανής. Ο όρος "απόσταση εργασίας" χρησιμοποιείται για την περιγραφή της απόστασης ανάμεσα στο θέμα και το μπροστινό στοιχείο του φακού.

Αν ένας φακός έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,2 m (20 cm), για παράδειγμα, ανάλογα με το πάχος του σώματος της μηχανής και το μήκος του φακού, ίσως να έχετε μόνο λίγα εκατοστά απόστασης εργασίας κατά την εστίαση στην ελάχιστη απόσταση εστίασης, προκειμένου να τραβήξετε μια λήψη macro 1:1. Όταν είστε τόσο κοντά στο θέμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες με το φωτισμό (υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά φλας macro και δακτύλιοι φωτισμού, για να ξεπεράσετε αυτό το είδος προβλήματος φωτισμού), δυσκολίες με την εστίαση, αν το θέμα ή η μηχανή μετακινηθεί ακόμα και ελάχιστα, και είναι πιθανό να τρομάξετε τα έμψυχα θέματα σε τόσο μικρές αποστάσεις. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να επιλέξετε ένα φακό macro με μεγαλύτερη εστιακή απόσταση για μεγαλύτερη απόσταση εργασίας.