Γενικά χαρακτηριστικά

Μήκος καλωδίου
Ισορροπία 1,2 m
Δομή καλωδίου
Πλεκτό καλώδιο 8 συρμάτων, Αγωγός πολλών διαμέτρων
Υλικό αγωγού 
OFC
Τύπος βύσματος (Πλευρά ακουστικών) 
Μη μαγνητικό επιχρυσωμένο τετραπολικό βύσμα mini
Βύσμα (mm) 
Φ4,4
Τύπος βύσματος (Πλευρά αναπαραγωγής) 
Ισορροπημένο τυπικό βύσμα