Καλώδιο AV: φωτογραφίες
Χαρακτηριστικά
  • Καλώδιο υποδοχής AV για σύνδεση της Handycam® σε βίντεο ή τηλεόραση

  • Μήκος 1,5 μέτρο

  • Ειδική υποδοχή 10 ακίδων - Βύσμα ακίδων 2 (Ήχος) / 1 (Βίντεο) / σήμα S-video

Η Sony δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενο για μοναδικές εμπειρίες, αλλά, παράλληλα, προσπαθεί να πετύχει τον στόχο της για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες Μάθετε περισσότερα για τη Sony και το περιβάλλον