Εμπειρίες πέρα από κάθε φαντασία, για αφοσιωμένους παίχτες