Καινοτομία στην παροχή ηλεκτρισμού για όλους

Η Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) προσπαθεί να βρει πιο καινοτόμους τρόπους, για να παρέχει ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ωφελήσει κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τι είναι τα ανοιχτά ενεργειακά συστήματα;

Καθώς η ζήτηση για ανανεώσιμη ενέργεια μεγαλώνει, τα μη συμβατικά ανοιχτά ενεργειακά συστήματα διαχειρίζονται αυτόματα την παροχή ηλεκτρισμού στις κοινότητες βασιζόμενα στη ζήτηση των μεμονωμένων κατοικιών και εγκαταστάσεων, καθώς και στους κυμαινόμενους ρυθμούς παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συμβατικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
Συμβατικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
Ανοιχτά ενεργειακά συστήματα
Ανοιχτά ενεργειακά συστήματα

Ενέργεια με διαχείριση από την κοινότητα

Συνήθως, ο ηλεκτρισμός παράγεται κεντρικά και, στη συνέχεια, διανέμεται μέσω γραμμών μετάδοσης που εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις, ώστε να προμηθεύσουν αποτελεσματικά τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις. Τα ανοιχτά ενεργειακά συστήματα αποτελούνται από ένα σύστημα μη κεντρικής διανομής ενέργειας και ένα δίκτυο αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες για τις πηγές που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια. Στη συνέχεια, η ενέργεια διανέμεται μεταξύ των τοπικών χρηστών εντός του δικτύου.

Αποτελεσματική από κοινού χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας
Αποτελεσματική από κοινού χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας

Η ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται τοπικά επιτυγχάνεται με την άμεση και αποτελεσματική διανομή σε δίκτυο ομοτίμων. Ένα ανοιχτό ενεργειακό σύστημα βασισμένο σε συνεχές ρεύμα (DCOES) χρησιμοποιεί ρεύμα που παράγεται από ηλιακά πάνελ, αποθηκεύεται σε μπαταρίες και διανέμεται μέσω συστήματος διανομής σε ένα δίκτυο ομοτίμων.

Βελτίωση αυτονομίας και αξιοπιστίας ηλεκτρικών συστημάτων

Ένα ανοιχτό ενεργειακό σύστημα προάγει τη βιωσιμότητα της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας με την αυτόνομη ανταλλαγή ηλεκτρισμού. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ανεξάρτητα από το συμβατικό δίκτυο ρεύματος και είναι πολύτιμο για περιοχές όπου δεν υπάρχουν αξιόπιστα δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού ή συμβαίνουν συχνά διακοπές ρεύματος.

Βελτίωση αυτονομίας και αξιοπιστίας ηλεκτρικών συστημάτων
Εφαρμογή Ανοικτού ενεργειακού συστήματος βάσει DC

Στο πανεπιστήμιο του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Okinawa (OIST), οι εστίες είναι εξοπλισμένες με Ανοικτό ενεργειακό σύστημα βάσει DC (DCOES). Η Sony CSL χρησιμοποιεί την αυτόνομη ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον Δεκέμβριο του 2014.

Yoshiichi Tokuda
Προσφέρουμε ηλεκτρισμό σε όλο τον κόσμο

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων βιώσιμης ενέργειας, γνωστά ως Ανοικτά ενεργειακά συστήματα (OES), ξεκίνησε το 2010 με ένα έργο που είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη δημόσια προβολή των ποδοσφαιρικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε άτομα που ζούσαν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, περισσότερες από 10 κοινότητες εκτός δικτύου ηλεκτροδότησης στη βόρεια περιοχή της Δημοκρατίας της Γκάνα μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες ποδοσφαίρου για το 2010 FIFA World Cup South Africa™.
Συνεχίζουμε αυτή την πορεία στις εγκαταστάσεις της Okinawa επιδιώκοντας να αναπτύξουμε τεχνολογία αυτόνομης ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη σε συνεχές ρεύμα, η οποία επιτρέπει τη χρήση και αποδοτική διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές χωρίς μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
"Η ηλεκτροδότηση μέσω συστημάτων βιώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" αποτελεί συνιστώσα το οράματος της Sony CSL για το μέλλον.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

"Είμαστε αφοσιωμένοι στο κοινό καλό. Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της έρευνάς μας και να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στη ζωή όλων των ανθρώπων. Στη Sony CSL εμπνεόμαστε ώστε να αναπτύσσουμε τεχνολογία και δράσεις που υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον".

Sony CSL

Μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία της Sony