Μετάβαση στο περιεχόμενο
Φορητό ραδιόφωνο: φωτογραφίες
Προδιαγραφές
  • Δέκτης 12 ζωνών που καλύπτει AM/FM/SW/MW/LW

  • Διακριτική τηλεσκοπική κεραία για βελτιωμένη φορητότητα

  • Υποδοχή ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση

  • Απαιτεί παροχή ρεύματος AC ή 2 μπαταρίες AA

Ισχύς εξόδου
140 mW (με 10% αρμονική παραμόρφωση)
Τερματικά εισόδου και εξόδου
Υποδοχή ακουστικών
Πηγή ισχύος
DC, μπαταρίες
Βάρος
Περίπου 340 g

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

Οδηγός βραχέων κυμάτων

Μάθετε περισσότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δέσμευσή μας για ένα πιο αειφόρο μέλλον. Eco website