Μειώνουμε το αποτύπωμα παραγωγής

Στην Ιαπωνία και σε ολόκληρο τον κόσμο, η Sony έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπέρ του περιβάλλοντος αναφορικά με την απόδοση των προϊόντων της, αλλά και με τους πολλούς τρόπους παραγωγής τους.

Λειτουργίες εργοστασίου που φροντίζουν το περιβάλλον

Η Sony εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ξεκινώντας από τη γέννηση των προϊόντων. Η παραγωγή αισθητήρων εικόνας CMOS απαιτεί συνθήκες ιδιαίτερα καθαρού κλιματισμού στους καθαρούς χώρους. Έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι μονάδες παραγωγής είναι ενεργειακά αποδοτικές, διατηρώντας τα επίπεδα ποιότητας στον εργασιακό χώρο που απαιτούνται για την παραγωγή ενός από τα πιο υψηλής τεχνολογίας προϊόντα μας.

Νέοι αισθητήρες CMOS από ενεργειακά αποδοτικούς καθαρούς χώρους
Νέοι αισθητήρες CMOS από ενεργειακά αποδοτικούς καθαρούς χώρους

Υποστηρίζουμε ενεργειακά αποδοτικούς καθαρούς χώρους παραγωγής ακριβείας

Οι αισθητήρες CMOS είναι τα ηλεκτρονικά μάτια των smartphone και των ψηφιακών καμερών. Κάθε συσκευή Xperia™ και αμέτρητες άλλες, από κάμερες έως αυτοκίνητα, διαθέτουν από έναν. Η κατασκευή των σύγχρονων ημιαγωγών, όπως ο αισθητήρας εικόνας CMOS, απαιτεί καθαρό χώρο και πολλή ενέργεια για την απαραίτητη θερμοκρασία, υγρασία και καθαριότητα.

Όλοι συνεισφέρουν στο περιβάλλον

Στηρίζουμε τις καινοτομίες των εργαζομένων στην προστασία του περιβάλλοντος

Η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών του καθαρού χώρου που απαιτούνται στην επεξεργασία των ημιαγωγών προϋποθέτει την αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης των εσωτερικών συνεργατών. Είναι καίριοι για τη βελτίωση των προσπαθειών μείωσης του αντίκτυπου στο περιβάλλον παράλληλα με τη διατήρηση των απαραίτητων προτύπων ποιότητας και παραγωγικότητας καθαρού χώρου.

Όλοι συνεισφέρουν στο περιβάλλον

Περίπτωση 1: Εργοστάσιο στο Ναγκασάκι

Αξιοποίηση απορριπτόμενης ενέργειας
Κάνοντας περισσότερα με την ενέργεια που ήδη διαθέτουμε

Ανακύκλωση υπερβάλλουσας θερμότητας για μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας

Εστιάσαμε στο σύστημα κλιματισμού στο Κέντρο Τεχνολογίας στο Ναγκασάκι για περικοπές στη χρήση ενέργειας. Η κατασκευή ημιαγωγών απαιτεί τη διατήρηση του καθαρού χώρου εντός συγκεκριμένου εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα προσαρμόζεται είτε μέσω ψύξης είτε μέσω θέρμανσης.

Η ενέργεια για τη θέρμανση του ατμού του εργοστασίου προηγουμένως προερχόταν από την καύση ορυκτών καυσίμων. Χρησιμοποιώντας αντί για αυτό τη θερμότητα που εκπέμπει ο εξοπλισμός του εργοστασίου, αυξήσαμε την ενεργειακή αποδοτικότητα κατά 2,1 φορές.

[1] Ροή αέρα από το σύστημα κλιματισμού [2] Εξοπλισμός ψύξης [3] Λέβητας [4] Εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών

Πριν

Στο προηγούμενο σύστημα, ο αέρας ενός λέβητα αναμιγνυόταν με παγωμένο αέρα, ώστε να ελέγχεται με ακρίβεια η θερμοκρασία στον καθαρό χώρο. Για να διατηρείται σταθερή, τα μηχανήματα στον καθαρό χώρο ψύχονταν με ψυχρό αέρα, ο οποίος απομακρυνόταν από τον χώρο ως απορριπτόμενη θερμότητα. Η θερμική ενέργεια από τη λειτουργία των μηχανημάτων δεν αξιοποιούνταν παραγωγικά.

Μετά

Τώρα, η απορριπτόμενη ενέργεια αντικαθιστά τον ατμό του λέβητα για τον έλεγχο θερμοκρασίας στον καθαρό χώρο. Κλείνοντας το κύκλωμα ενέργειας, η απορριπτόμενη ενέργεια αξιοποιείται στην παραγωγική εργασία εντός του εργοστασίου και στη μείωση τόσο της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων όσο και των εκπομπών CO2.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση εκπομπών CO2

[1] ανά έτος

Ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση εκπομπών CO2

Το νέο σύστημα υλοποίησε δύο περιβαλλοντικά οφέλη: Αύξησε τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα αξιοποιώντας την απορριπτόμενη ενέργεια και βοήθησε στη μείωση των εκπομπών CO2 μειώνοντας την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 52% από περίπου 9.300 τόνους προηγουμένως σε περίπου 4.400 τόνους.

Τα μέτρα εξοικονόμησης δεν έπρεπε να επηρεάσουν την παραγωγή

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Τμήμα Εγκαταστάσεων

Shinnosuke Baba

Το Κέντρο Τεχνολογίας στο Ναγκασάκι κατασκευάζει κυρίως αισθητήρες εικόνας ημιαγωγών CMOS για κάμερες σε smartphone. Για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων σε πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο, το Τμήμα Εγκαταστάσεων εργάζεται συνεχώς, για να διασφαλίσει ότι η ενέργεια για ολόκληρη την υποδομή παραγωγής είναι σταθερή και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.

Θέσαμε το ερώτημα "Πόση απορριπτόμενη θερμότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά;" Το νέο σύστημα αιχμαλωτίζει και ξαναχρησιμοποιεί σημαντική ποσότητα απορριπτόμενης θερμότητας από τον εξοπλισμό παραγωγής και τις εγκαταστάσεις μας. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας και την ανάλυση δεδομένων, επινοούμε βελτιωμένο έλεγχο ισορροπίας θερμότητας για να εφαρμόζουμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να λέει ότι αυτό που κάνουμε "είναι υπέροχο και γίνεται διακριτικά!".

Περίπτωση 2: SDT Thailand

Δημιουργική μείωση ζήτησης κλιματιστικών
Πιο έξυπνος, πιο στοχευμένος κλιματισμός

Η Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) διεκπεραιώνει τη συναρμολόγηση και την αποστολή ημιαγωγών. Χαρτογραφώντας εκ νέου τις ροές αέρα χρησιμοποιώντας μερικό κλιματισμό και αυξάνοντας τις θερμοκρασίες του παγωμένου νερού, κατάφερε να λειτουργεί τους καθαρούς χώρους με πολύ λιγότερη ενέργεια.

[1] Σύστημα κλιματισμού [2] Αέρας υπό ψύξη [3] Αέρας υπό θέρμανση [4] Εργοστάσιο παραγωγής

Πριν

Ισχυροί ανεμιστήρες προωθούν παγωμένο αέρα από την οροφή για την ψύξη ολόκληρου του δωματίου και των μηχανημάτων, με την απορριπτόμενη θερμότητα να απορροφάται από αεραγωγούς στο δάπεδο.

Μετά

Το νέο σύστημα με φυσική συναγωγή εισάγει παγωμένο αέρα στο επίπεδο του δαπέδου όπου είναι τα μηχανήματα που παράγουν θερμότητα. Μετά ο ζεστός αέρας ανεβαίνει στην οροφή για να ανακυκλωθεί, απομακρύνοντας σωματίδια σκόνης από τις επιφάνειες εργασίας.

Καλό για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη Sony

Βελτιστοποίηση των ροών αέρα για βελτιωμένη απόδοση

Το νέο σύστημα έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 67% συγκριτικά με το παλιό, από περίπου 4.000 τόνους σε περίπου 1.300 τόνους. Οι νέες μονάδες HVAC ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τη ροή αέρα, κατευθύνοντας τον αέρα στα μηχανήματα παραγωγής. Επιπλέον, οι νέες μέθοδοι ροής αέρα μεταφέρουν τη σκόνη στο ταβάνι, μακριά από τα μέρη παραγωγής.

Καλό για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη Sony

[1] ανά έτος

Hirotoshi Kikuchi
Εξομοίωση ιδανικής ισορροπίας ενέργειας-απόδοσης

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Γραφείο Ασίας Ειρηνικού

Η διαχείριση ενέργειας ενός εργοστασίου είναι μια συνεχής αναζήτηση για τρόπους διατήρησης της ποιότητας και κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας με μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον. Η εισαγωγή ενός συστήματος κλιματισμού με βάση την συναγωγή φυσικού αέρα χρειάστηκε πολλούς κύκλους προσομοιώσεων και αναλύσεων δεδομένων. Επειδή είναι ένα πολύ διαφορετικό σύστημα από τον συμβατικό κλιματισμό, χρειαζόμασταν την υποστήριξη των εργαζόμενων και την επιβεβαίωσή τους ότι δεν επιδρούσε αρνητικά στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Αυτό το σύστημα έχει επίσης εγκατασταθεί και στο εργοστάσιο συναρμολόγησης της Xperia™ στην Ταϊλάνδη (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Άλλα εργοστάσια στην Ασία πρόκειται να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους στο προσεχές μέλλον και ελπίζουμε ότι η εξέλιξη των μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας της Sony θα συγχρονιστεί με αυτήν την ανανέωση. Ελπίζουμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση και να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την προμήθεια των προϊόντων Sony παγκοσμίως από εργοστάσια που φροντίζουν το περιβάλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Tablet, κινητά και έξυπνες συσκευές
Κινητά, αξεσουάρ και έξυπνες συσκευές

Μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία της Sony

Συσκευές προβολής για την επόμενη γενιά
Συσκευές προβολής για την επόμενη γενιά
Καινοτομία στην παροχή ηλεκτρισμού για όλους
Καινοτομία στην παροχή ηλεκτρισμού για όλους
Γεμάτη εξαιρετικές ιδέες
Γεμάτη εξαιρετικές ιδέες