Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση χρωμάτων;

 1. Το χρώμα είναι μια ανθρώπινη αίσθηση. Τα μάτια (και το μυαλό) αντιλαμβάνονται φασματικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως βάση για την αίσθηση χρώματος. Για παράδειγμα, τα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί ή κίτρινο είναι απλά όροι - αλλά δεν περιγράφουν τις φασματικές συνιστώσες του φωτός που αντανακλάται σε ένα αντικείμενο.

  Επομένως, είναι απαραίτητο κάποιο είδος γλώσσας χρώματος για την περιγραφή των φασματικών συνιστωσών ενός συγκεκριμένου χρώματος, η οποία δεν μπορεί να συζητηθεί από ανθρώπους (σαν το μπλε ουρανού, το βαθύ μπλε, το μπλε ωκεανού ή το ανοιχτό μπλε για παράδειγμα). Χρειαζόταν να δημιουργηθεί μια γλώσσα που περιγράφει όλα τα χρώματα που είναι ορατά στους ανθρώπους, με τις λέξεις ενός υπολογιστή.

  Αυτή η γλώσσα ονομάζεται Lab, όπου το L είναι η φωτεινότητα και τα a, b οι συνιστώσες χρώματος. Με τη Lab είναι δυνατή η περιγραφή ενός χρώματος με μεγάλη ακρίβεια. Θα αναλύσουμε περισσότερο τη Lab αργότερα.

  Μιας και κάθε συσκευή απεικόνισης έχει το δικό της μοναδικό τρόπο να επεξεργάζεται το χρώμα, υπάρχει ένας τυπικός τρόπος περιγραφής του χαρακτηριστικού χρώματος κάθε συσκευής. Αυτό βοηθά στη μεταβίβαση πληροφοριών ακριβούς χρώματος από τη μια συσκευή στην άλλη, μέσα στη συνολική ροή εργασιών.

  Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, οι οθόνες και οι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης είναι πιθανόν τα πιο γνωστά στοιχεία μιας ροής εργασιών ψηφιακής απεικόνισης. Γνωρίζατε όμως ότι το λογισμικό είναι το πιο απαραίτητο συστατικό της ροής εργασιών σας;

 2. Τι είναι η διαχείριση χρωμάτων;

  Η διαχείριση χρωμάτων περιγράφει ολόκληρο το σύστημα στον υπολογιστή σας που χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση ενός ακριβούς χρώματος ανάμεσα στο υλικό και το λογισμικό. Χρησιμοποιείται για την περιγραφή των χαρακτηριστικών εισόδου της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής σας, για τον έλεγχο της προβολής μιας εικόνας στην οθόνη σας ή για τον καθορισμό μιας πιστής εκτύπωσης αυτού που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι επίσης απαραίτητο για τη μεταβίβαση εικόνων από το ένα λογισμικό στο άλλο, χωρίς να προκύπτουν παρανοήσεις σχετικά με το χρώμα.

  Η χρήση της διαχείρισης χρωμάτων είναι δυνατή στα Microsoft Windows και το Apple Mac OS X. Έχει ένα μεγάλο ιστορικό αυξανόμενων δυνατοτήτων για κάθε νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος.

  Για την ευκολότερη κατανόηση της διαχείρισης χρωμάτων, πρέπει να εξηγηθούν μερικά πράγματα.

  Προφίλ

  Το προφίλ μπορεί να συγκριθεί με μια μικρή ετικέτα που είναι κολλημένη σε κάθε εικόνα και συσκευή απεικόνισης. Αυτές οι ετικέτες περιγράφουν συγκεκριμένα χρώματα σε RGB (πράσινο, κόκκινο και μπλε) και στην ειδική γλώσσα διαχείρισης χρωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογιστής και το λογισμικό γνωρίζουν ποια πραγματικά χρώματα (σε Lab) σημαίνουν οι τιμές RGB μιας ψηφιακής φωτογραφίας.

  Επιπλέον, τα προφίλ μπορούν να περιέχουν και τιμές CMYK αντί για τιμές RGB (π.χ. για εκτύπωση όφσετ). Καθώς παραμένουμε στην αμιγή ροή εργασιών RGB, δεν θα εστιάσουμε στους χρωματικούς χώρους CMYK σε αυτό το άρθρο.

  Χρωματικός χώρος

  Κάθε τύπος κάμερας έχει το δικό του τρόπο να ανιχνεύει χρώματα, όπως κάθε τύπος οθόνης έχει το δικό του τρόπο να προβάλλει χρώματα. Επίσης, οι εκτυπωτές έχουν το δικό τους εύρος εκτυπώσιμων χρωμάτων, που διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, το μελάνι και το χαρτί. Αυτό το εύρος χρωμάτων ονομάζεται χρωματικός χώρος. Ο χρωματικός χώρος περιγράφει όλα τα χρώματα που μπορεί να επεξεργαστεί μια συσκευή απεικόνισης.

  Οι πιο κοινός χρωματικός χώρος είναι ο sRGB. Περιγράφει το μέσο χρωματικό χώρο που μπορεί να εκτυπώσει μια τυπική οθόνη. Οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να εγγράψουν στο χρωματικό χώρο sRGB και οι περισσότεροι εκτυπωτές μπορούν επίσης να εκτυπώσουν σωστά εικόνες σε sRGB. Εντούτοις, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρωματικοί χώροι, όπως οι ProPhoto RGB, Adobe RGB 1998, Wide Gamut RGB.

  Αυτοί οι χρωματικοί χώροι χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Παρόλα αυτά, το sRGB είναι η κατάλληλη επιλογή για τους περισσότερους σκοπούς.

  Εικόνα 1: Σύγκριση μεταξύ sRGB (εσωτερικά, χρωματιστό) και Adobe RGB (εξωτερικά, περίγραμμα)

  Τα προφίλ μπορούν να ενσωματωθούν σε εικόνες, πράγμα που είναι απαραίτητο για την μεταβίβαση χρωμάτων ανάμεσα σε εφαρμογές απεικόνισης. Χωρίς ενσωματωμένο προφίλ, μια εφαρμογή δεν γνωρίζει ποια πραγματικά χρώματα περιέχει ένα αρχείο, καθώς οι σκέτοι αριθμοί RGB δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές Lab.

  Οι φωτογραφικές μηχανές Alpha της Sony μπορούν να εγγράψουν σε τρόπο λειτουργίας sRGB ή Adobe RGB. Αν έχετε ρυθμίσει τη φωτογραφική σας μηχανή να εγγράφει σε Adobe RGB, αυτό είναι καθαρά ορατό στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής. Επιπλέον, οι εικόνες που εγγράφονται σε Adobe RGB μπορούν να αναγνωριστούν από ένα _ στην αρχή του ονόματος αρχείου (παράδειγμα: image1234.jpg â†' sRGB; _image1234.jpg â†' AdobeRGB). Αν δεν είστε ακόμα σίγουροι ποιο χρωματικό χώρο έχετε επιλέξει όταν εγγράφετε την εικόνα, μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες EXIF.

  Διαχείριση χρωμάτων στο Sony Image Data Converter SR (IDC SR)

  Χρειάζεται να καθορίσετε μόνο λίγες επιλογές για να επιτύχετε μια άριστη ροή εργασιών διαχείρισης χρωμάτων. Επιλέξτε το Settings [Ρυθμίσεις] στο μενού και ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου διαχείρισης χρωμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε το χρωματικό χώρο εργασίας στο επάνω μέρος: Αν επιλέξετε sRGB, Adobe RGB ή Wide Gamut RGB, το IDC SR δημοσιεύει πάντα τις επεξεργασμένες εικόνες στον επιθυμητό χρωματικό χώρο. Αν επιλέξετε Camera Settings [Ρυθμίσεις κάμερας], το IDC SR χρησιμοποιεί το χώρο εργασίας που έχει ρυθμιστεί στην κάμερα. Μπορεί να είναι sRGB ή Adobe RGB.

  Κάτω από το χώρο εργασίας, μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις χρώματος για την οθόνη σας. Η τρέχουσα επιλογή επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση των εικόνων στο IDC SR, οπότε θα πρέπει να την παρακολουθείτε και να ελέγχετε - ανά τακτά χρονικά διαστήματα - αν οι ρυθμίσεις είναι ακόμα εντάξει. Αν δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο προφίλ οθόνης εγκατεστημένο στο σύστημά σας, επιλέξτε το sRGB.

  Σε περίπτωση που η οθόνη σας συνοδευόταν από ένα γενικό προφίλ προβολής, εγκαταστήστε αυτό το προφίλ στο λειτουργικό σας σύστημα και κατόπιν επιλέξτε το στο Οther Μonitor Ρrofile [Άλλο προφίλ οθόνης].

  Για μια πολύ επαγγελματική ροή εργασιών, είναι απαραίτητο να βαθμονομήσετε την οθόνη (όπως και τον εκτυπωτή). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε προφίλ μεμονωμένης οθόνης που δημιουργήθηκαν με λύσεις διαχείρισης χρωμάτων τρίτων, στην ενότητα προφίλ οθόνης του μενού διαχείρισης χρωμάτων.

  Αν η βαθμονόμηση πραγματοποιηθεί σωστά και το παραγόμενο προφίλ επιλεγεί στο μενού, μπορεί να επιτευχθεί μια πολύ αξιόπιστη ποιότητα προβολής χρωμάτων στο Image Data Converter.

  Σωστή προβολή χρωμάτων σε διαφορετικό λογισμικό απεικόνισης

  Σε περίπτωση που σας αρέσει να εργάζεστε με πρόσθετο λογισμικό απεικόνισης από τρίτους κατασκευαστές, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διαχείρισης χρωμάτων στο άλλο λογισμικό απεικόνισης ταιριάζουν με αυτές που έχουν καθοριστεί στο Image Data Converter για να έχετε σωστή προβολή χρωμάτων!