Μέγεθος
φ 3,9 ± 0,1 mm
Βάρος
38 g
Μήκος
1,0 m
Υλικό κυρίως σώματος
PVC
Είσοδος / έξοδος
3,0 A
Ταχύτητα μεταφοράς
480Mbps