Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • RM-LVR2

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 2.00 για το μοντέλο RM-LVR2 (Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 06/03/2015
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Προστέθηκε ο τρόπος λειτουργίας "Loop recording" [Ατέρμονη εγγραφή] στη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας λήψης *1
  • Οι παρακάτω δυνατότητες προστέθηκαν στις ρυθμίσεις κάμερας *1
  • Προστέθηκε ρύθμιση ποιότητας εικόνας *2
  • Προστέθηκε ρύθμιση μορφής ταινίας *2
  • Άλλαξε η ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας/περιοχής/θερινής ώρας
  • Άλλαξε η ζώνη ώρας ορισμένων περιοχών


  • *1: Διατίθεται μόνο με συμβατές κάμερες (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων FDR-X1000V και HDR-AS200V)
   *2: Διατίθεται μόνο με συμβατές κάμερες (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου FDR-X1000V)
   Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νέες λειτουργίες.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις εκδόσεις των Microsoft Windows που χρησιμοποιούνται ευρέως:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Σημειώσεις:
  * Δεν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • Πηγή τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου.
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_RMLVR2V200.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

  Για χρήστες των Windows 8:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις). Κάντε κλικ στο πλακίδιο [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας) από την οθόνη [Start] (Έναρξη) και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Εγκατάσταση

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 2.00 για το μοντέλο RM-LVR2.

Βήμα 1: Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης [Update_RMLVR2V200.exe] για να εκκινήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.


  Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού.

 3. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Εμφανίζεται στην οθόνη LCD η ένδειξη USB Mode [Τρόπος λειτουργίας USB].

  Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει το τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα "Could not find the device for this update" [Δεν βρέθηκε η συσκευή για αυτή την ενημέρωση]. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τα παρακάτω.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά.
  - Αν ο υπολογιστής διαθέτει πολλαπλές υποδοχές USB, δοκιμάστε με τις άλλες υποδοχές. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαθέτει μερικές υποδοχές USB στο πίσω μέρος.


  Μερικές φορές, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με το καλώδιο USB, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή ένα μήνυμα που σας προτρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τη συσκευή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία αρχίζοντας από την ενότητα "2. Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού".
 4. Επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
 5. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού. Στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού εμφανίζεται η Εικόνα 1 και στην οθόνη LCD εμφανίζεται η Εικόνα 2.

  Σημείωση: Από αυτό το χρονικό σημείο και στο εξής, μην απενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

  Εικόνα 1Εικόνα 2

 6. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 1 και 2, κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. (Εικόνα 3)
 7. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η έκδοση στο πεδίο Current Version (Τρέχουσα έκδοση) είναι προγενέστερη από [2.00], κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο).
  Αν εμφανιστεί η οθόνη στην Εικόνα 4, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish [Τέλος].

  Εικόνα 3: Απαιτείται ενημέρωση.

  Εικόνα 4: Δεν απαιτείται ενημέρωση.

 8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" της γραμμής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή για να διακόψετε τη σύνδεση USB, σύμφωνα με τις οδηγίες στην Εικόνα 5.
  Σημείωση: Διατηρήστε συνδεδεμένο το καλώδιο USB, ακόμα και αφού διακόψετε τη σύνδεση USB στον υπολογιστή με την παραπάνω λειτουργία.
  Εικόνα 5

 9. Πατήστε το κουμπί [REC/ENTER] για να εκτελέσετε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.

 10. Κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού (Εικόνα 5).
 11. Μετά την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση του τηλεχειριστηρίου και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 6.
 12. Κάντε κλικ στο Run [Εκτέλεση] για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (περίπου 10 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Εικόνα 6

 13. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 7. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος] και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Εικόνα 7

 14. Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και ενεργοποιήστε το ξανά.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού του τηλεχειριστηρίου είναι 2.00

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε [Remote Control Setting] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [REC/ENTER].
 2. Επιλέξτε [Version] (Έκδοση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [REC/ENTER]. Εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού συστήματος. Αν εμφανίζεται η ένδειξη "2.00" (όπως φαίνεται παρακάτω), τότε η έκδοση υλικολογισμικού είναι 2.00.