Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες

Μάθετε ποιες είναι οι πρόσθετες λειτουργίες μετά από την ενημέρωση του μοντέλου XAV-601BT/-701BT/-741.

Αλλά, προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να ελέγξετε αν διαθέτετε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού:

 • Επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] από το αρχικό μενού
 • Επιλέξτε General Settings [Γενικές ρυθμίσεις]
 • Επιλέξτε Firmware Version [Έκδοση υλικολογισμικού]
 • Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η έκδοση "JR08_xav_1.13.003"

Αν εμφανίζεται διαφορετικός αριθμός έκδοσης, ενημερώστε πρώτα το υλικολογισμικό του μοντέλου σας στην τελευταία έκδοση.
Για το μοντέλο XAV-601BT
Για το μοντέλο XAV-701BT
Για το μοντέλο XAV-741

Πρόσθετες λειτουργίες

MirrorLink

 • Προσθήκη του τρόπου λειτουργίας πλήρους οθόνης MirrorLink
  • Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MirrorLink™ σε μεγαλύτερη οθόνη με τον "Τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης".
  • Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης ή τον κανονικό τρόπο λειτουργίας από το μενού ρυθμίσεων. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο τρόπος λειτουργίας πλήρους οθόνης.)
   κανονικό τρόπο λειτουργίαςτρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης
 • Προσθήκη δυνατότητας ελέγχου μέσω τηλεχειριστηρίου
  • Η εφαρμογή MirrorLink, όταν προβάλλεται στην οθόνη AVC, μπορεί να ελέγχεται και από το τηλεχειριστήριο εκτός από τα κουμπιά αφής.
  • Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το smartphone και την εφαρμογή του. Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας παρέχονται στη νέα λίστα συμβατότητας.

Περιβάλλον χρήσης

 • Νέο κουμπί "return to playback screen of current source" (επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής της τρέχουσας πηγής) από την αρχική οθόνη
  • Θα αντικαταστήσει το κουμπί "Ζώνη x Ζώνη" στην τρέχουσα αρχική οθόνη, για βελτίωση της χρηστικότητας.
  • Η ρύθμιση "Ζώνη x Ζώνη" θα είναι διαθέσιμη στο μενού Settings (ρυθμίσεων) αντί να καθορίζεται από την αρχική οθόνη.

   Τρέχων σχεδιασμός

   Νέο υλικολογισμικό

   Νέο υλικολογισμικό
   Ρύθμιση "Ζώνη x Ζώνη" στο μενού ρυθμίσεων

Hands-free τηλέφωνο Bluetooth (εκτός από το μοντέλο XAV-741)

 • Αλλαγή του μέγιστου αριθμού αποθηκευμένων επαφών
  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για μοντέλα BT.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 1000 επαφές αντί για 500 επαφές, όπως καθορίζεται στις τρέχουσες προδιαγραφές.

Φωνητικές εντολές (εκτός από το μοντέλο XAV-741)

 • Οι φωνητικές εντολές που διαθέτει το smartphone μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του πλήκτρου "Home" της οθόνης AVC
  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με μοντέλα Bluetooth.
  • Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας φωνητικών εντολών (Siri, Google Voice και φωνητική κλήση κλπ.) εξαρτάται από το smartphone.
   Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα.

Φωνητικές εντολές (XAV-701BT)

 • Το πλήκτρο "HOME" είναι εκχωρημένο στην επιλογή "ATT".
 • Οι φωνητικές εντολές είναι ενεργές όταν είναι ανενεργή η επιλογή "ATT ON/OFF" και αντίστροφα.
 • Για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πρέπει να αλλάξετε την εκχώρηση του πλήκτρου από τις γενικές ρυθμίσεις. (Θα πρέπει να επιλέξετε "voicecommand".)