Αναγνωριστικό άρθρου : 00157566 / Τελευταία τροποποίηση : 16/02/2017Εκτύπωση

Σημείωση για τους κατόχους των δεκτών AV STR-DG820 - 16/01/2009

16/01/2009

  Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της Sony.

  Η Sony διαπίστωσε πρόσφατα ότι μια περιορισμένη ποσότητα δεκτών ήχου/βίντεο STR-DG820 ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα ήχου όταν συνδέονται μέσω της υποδοχής HDMI.

  Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, ο δέκτης AV STR-DG820 χρειάζεται να σταλεί σε ένα κέντρο επισκευής της Sony για μια δωρεάν ενημέρωση.

  ΣΎΜΠΤΩΜΑ:

  Όταν είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Sony BRAVIA με τη δυνατότητα "BRAVIA Sync", η ένταση ήχου του STR-DG820 ενδέχεται να αυξηθεί απότομα όταν χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο.

  ΜΟΝΤΈΛΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ:

  Αν ο σειριακός αριθμός (αναφέρεται στο πίσω μέρος του δέκτη AV) του δέκτη AV STR-DG820 που διαθέτετε βρίσκεται ανάμεσα στους ακόλουθους σειριακούς αριθμούς και η έκδοση υλικολογισμικού είναι παλαιότερη από την 1.50, επικοινωνήστε με τη Sony για μια ενημέρωση.

  • 6600006 ~ 6605109
  • 5500001 ~ 5504254
  • 5504255 ~ 5513637
  • Image

  ΠΏΣ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ:

  Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά "TONE MODE" και "MUSIC" στην πρόσοψη. Ενώ κράτατε πατημένα τα κουμπιά, ενεργοποιήστε τη μονάδα με το κουμπί "ON/STANDBY" στη μονάδα (όχι από το τηλεχειριστήριο).

  Η έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται στην οθόνη όπως παρακάτω. Αν η έκδοση είναι παλαιότερη από την 1.50, χρειάζεται να ενημερωθεί ο δέκτης AV.

  Αν ο σειριακός αριθμός του δέκτη AV που διαθέτετε δεν βρίσκεται σε αυτό το εύρος ή αν διαθέτει έκδοση υλικολογισμικού 1.50 ή νεότερη, δεν χρειάζεται να ενημερωθεί.

  Μετά την ενημέρωση, ο δέκτης AV επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.

  ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ:

  Για τα μοντέλα που επηρεάζονται, παρέχεται ένα δωρεάν πρόγραμμα ενημέρωσης στα κέντρα επισκευής μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Sony.

  Στο μεταξύ, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Control for HDMI" του STR-DG820 ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

  Image

  1. Πατήστε AMP MENU και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο του STR-DG820.
  2. Πατήστε επανειλλημένα Image για να επιλέξετε "HDMI".
  3. Πατήστε Image ή για να εισέλθετε στο μενού.
  4. Πατήστε επανειλλημένα Image για να επιλέξετε "CTRL:HDMI".
  5. Πατήστε Image ή για να εισέλθετε στην παράμετρο.
  6. Πατήστε επανειλλημένα Image για να επιλέξετε "CTRL OFF".

  Απενεργοποιείται η λειτουργία "Control for HDMI".

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Sony.