Αναγνωριστικό άρθρου : 00158030 / Τελευταία τροποποίηση : 12/01/2018Εκτύπωση

Προσοχή: Δεν συνιστάται η χρήση της στρογγυλής μπαταρίας ιόντων λιθίου της Sony σε ηλεκτρονικά τσιγάρα

    Η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Sony. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι κάποιοι χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν τις κυλινδρικές μας μπαταρίες ιόντων λιθίου VTC για σκοπούς που δεν συνάδουν με τις προθέσεις της Sony: σε ηλεκτρονικά τσιγάρα.

    Η Sony δεν έχει δοκιμάσει τις στρογγυλές μπαταρίες ιόντων λιθίου σε ηλεκτρονικά τσιγάρα. Λόγω της υψηλής τους ισχύος, οι στρογγυλές μπαταρίες ιόντων λιθίου της Sony απαιτούν συγκεκριμένες προφυλάξεις και μηχανισμούς ασφαλείας. Η Sony δεν είναι ενήμερη για την ύπαρξη ηλεκτρονικών τσιγάρων που να διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς ασφαλείας.

    Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών ιόντων λιθίου της Sony στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στην προσωπική σας ασφάλεια και περιουσία.

    Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου της Sony πωλούνται σε κατασκευαστές και προορίζονται για την τροφοδοσία προϊόντων όπως είναι τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία διαθέτουν προφυλάξεις και μηχανισμούς ασφαλείας που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας Sony.