Αναγνωριστικό άρθρου : 00161727 / Τελευταία τροποποίηση : 30/01/2018

Πολιτική απορρήτου για την Εφαρμογή για φορητό προβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας

  Πολιτική απορρήτου για την Εφαρμογή για φορητό προβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας

  Η παρούσα Πολιτική απορρήτου εξηγεί τα ακόλουθα στοιχεία:

  i.Τον τρόπο κατά τον οποίο η Sony Corporation («Sony», «εμείς» ή «μας») μπορεί να διαβάζει, να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή/και να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της «Εφαρμογής φορητής συσκευής προβολής εξαιρετικά μικρής εμβέλειας» από εσάς.

  ii. Τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

  Διαβάστε αυτή την Πολιτική απορρήτου και υποδείξτε εάν συμφωνείτε με τους όρους της επιλέγοντας το κουμπί ή το πλαίσιο ελέγχου που περιγράφει τη συναίνεση ή τη διαφωνία σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική απορρήτου που ενδέχεται να εφαρμόζεται στις αλληλεπιδράσεις σας με οποιαδήποτε συγγενή εταιρεία, θυγατρική, προϊόν, λογισμικό ή υπηρεσία της Sony.

  1. Σχετικά με την Εφαρμογή για φορητό προβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας

  Η Εφαρμογή για φορητό προβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας είναι μια απαραίτητη εφαρμογή για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την φορητή συσκευή προβολής εξαιρετικά μικρής εμβέλειας.

  2.:Πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για φορητό προβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας (την «Εφαρμογή»)

  Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

  Η Sony δύναται επίσης να λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή:

  § Πληροφορίες για τη συσκευή που έχει καταχωρηθεί από το χρήστη στην Εφαρμογή
  (π.χ. αναγνωριστικό συσκευής, όνομα μοντέλου, όνομα κατασκευαστή)

  § Πληροφορίες για την εφαρμογή (π.χ. αναγνωριστικό εφαρμογής ή έκδοση εφαρμογής)

  § Πληροφορίες για την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής

  Οι προαναφερθείσες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα θα αποστέλλονται με έναν μοναδικό αριθμό που εκχωρείται στις συσκευές όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή, γεγονός που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα δεδομένα που λαμβάνονται από αυτήν τη συσκευή από τα δεδομένα που λαμβάνονται από άλλες συσκευές.

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, όπως περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Η Sony δεν θα επικοινωνεί μαζί σας αυτόκλητα για σκοπούς μάρκετινγκ.

  Εάν θέλετε να διακοπεί η αυτόματη συλλογή δεδομένων, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ή να απεγκαταστήσετε την Εφαρμογή.

  3. Για ποιο άλλο σκοπό χρησιμοποιεί η Sony τις πληροφορίες σας;

  Για την ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών

  Η Sony μπορεί να συλλέγει ή/και να αναλύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2 προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και για να αναπτύξει νέα.

  Για την προστασία της Sony και των χρηστών της

  Η Sony μπορεί να συλλέγει ή/και να αναλύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2 προκειμένου να προσδιορίζει πιθανές απειλές ασφαλείας και να προστατεύει τη Sony, τους χρήστες των προϊόντων της και τις συγγενείς εταιρείες της.

  4. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας;

  Δεν κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε κανέναν άλλο μέρος.

  5. Διατήρηση δεδομένων, Διαχείριση των πληροφοριών σας

  Θα διατηρούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στην Ενότητα 2 για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και για μια περίοδο έξι μηνών μετά από αυτό. Εάν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα χρήστη που έχουν παρασχεθεί από εσάς μέσω των εφαρμογών, επικοινωνήστε με τη Sony της περιοχής σας, στη διεύθυνση http://www.sony-europe.com και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο και τρόπο. Έχετε υπόψη ότι ορισμένα ή όλα τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από το χρήστη ενδέχεται να απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των εφαρμογών καθώς επίσης ότι ενδέχεται να υποχρεούμαστε να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες βάσει της νομοθεσίας.

  6. Διεθνής μεταφορά των πληροφοριών σας

  Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες σε χρήστες από όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα αποθηκεύονται και θα μεταφέρονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στις Ενότητες 2 και 3 σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή/και της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένης συγκεκριμένα της Ιαπωνίας. Οι πληροφορίες σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ ή/και της χώρας διαμονής σας, το οποίο εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους παρόχους υπηρεσιών μας, και ενδέχεται να είναι ορατές σε αυτό το προσωπικό σε αυτές τις χώρες. Οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων και το απόρρητο σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως ο ΕΟΧ ή/και η χώρα διαμονής σας και ενδέχεται να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τις πληροφορίες σας.

  7. Ασφάλεια

  Η Sony λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία έναντι απώλειας, κατάχρησης ή τροποποίησης των πληροφοριών σας. Μολονότι μοχθούμε για την προστασία των πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που μεταδίδονται σε εμάς μέσω της εφαρμογής ή που αποθηκεύουμε στα συστήματά μας ή τα συστήματα των τρίτων υπεργολάβων μας.

  8. Η πολιτική μας σχετικά με τα παιδιά

  Η Sony δεσμεύεται για την τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών που αφορούν τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν παιδιά. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και ανησυχείτε ότι το παιδί σας έχει παράσχει σε εμάς προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο που επιδεικνύεται παρακάτω.

  9. Δικαιώματα απορρήτου

  Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΕΟΧ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί η Sony για εσάς. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς και ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε, να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν θέλετε να εξασκήσετε οποιαδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με την Sony της περιοχής σας, στη διεύθυνση: http://www.sony-europe.com

  10. Αλλαγές

  Η Sony μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική απορρήτου κατά καιρούς και για οποιονδήποτε λόγο.
  Η Sony δεν θα σας ενημερώνει για τις αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου μέσω της εφαρμογής.
  Εάν θέλετε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή, κάντε κλικ στην ακόλουθη διεύθυνση: Privacy policy

  11. Στοιχεία επικοινωνίας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή εάν θέλετε να εξασκήσετε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα που μπορεί να έχετε σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Sony της περιοχής σας, στη διεύθυνση: http://www.sony-europe.com

  Τελευταία ενημέρωση 09/09/2016