Αναγνωριστικό άρθρου : 00173549 / Τελευταία τροποποίηση : 22/01/2018

Οδηγίες εγκατάστασης για το άγκιστρο επιτοίχιας ανάρτησης SU-WL450

  Βρείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών για το άγκιστρό σας

  Η Sony έχει δημιουργήσει ένα άγκιστρο επιτοίχιας ανάρτησης γενικής χρήσης σχεδιασμένο να ταιριάζει σε ολόκληρη τη σειρά τηλεοράσεων μας. Αν και το άγκιστρο SU-WL450 είναι το ίδιο, παρέχονται διαφορετικές οδηγίες για τα διάφορα μοντέλα τηλεόρασης.

  Η τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο είναι σύνθετη εργασία. Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και μόνο εάν νιώθετε σιγουριά ότι μπορείτε να το κάνετε σωστά. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία συνιστούμε να αναθέσετε σε επαγγελματία την τοποθέτηση της τηλεόρασης Sony, δηλαδή σε έναν αντιπρόσωπο ή εγκεκριμένο εργολάβο. Εάν η τηλεόρασή σας είναι μεγάλη, συνιστούμε να αναθέσετε την τοποθέτηση σε επαγγελματία.

  Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης:


   

   Σύνδεσμος λήψης  Ισχύει για το μοντέλο

   

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-43XD8005

  · KD-43XD8077

  · KD-43XD8088

  · KD-43XD8099

  · KD-43XD8305

  · KD-49XD8005

  · KD-49XD8077

  · KD-49XD8088

  · KD-49XD8099

  · KD-49XD8305

  · KD-55XD8005
   

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-65XD8599

  · KD-65XD8505

  · KD-65XD8577

  · KD-55XD8505

  · KD-55XD8577

  · KD-55XD8588

  · KD-55XD8599

  Σύνδεσμος λήψης

   
  · KD-75XD9405

  · KD-65XD9305

  · KD-55XD9305

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-65XD93xx

  · KD-55XD93xx

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-65ZD9

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-49XD70xx

  · KD-55XD70xx

  · KD-49XD75xx

  · KD-55XD75xx

  · KD-65XD75xx

  Σύνδεσμος λήψης

   KDL-32WD750

  · KDL-32WD752

  · KDL-32WD753

  · KDL-32WD755

  · KDL-32WD756

  · KDL-32WD759

  · KDL-43WD750

  · KDL-43WD752

  · KDL-43WD753

  · KDL-43WD755

  · KDL-43WD756

  · KDL-43WD757

  · KDL-43WD758

  · KDL-43WD759

  · KDL-49WD755

  · KDL-49WD757

  · KDL-49WD758

  · KDL-49WD759

  Σύνδεσμος λήψης

   KD-43X8301C

  · KD-43X8305C

  · KD-43X8307C

  · KD-43X8308C

  · KD-43X8309C

  · KD-49X8301C

  · KD-49X8305C

  · KD-49X8307C

  · KD-49X8308C

  · KD-49X8309C

  · KD-55X8501C

  · KD-55X8505C

  · KD-55X8507C

  · KD-55X8508C

  · KD-55X8509C

  · KD-65X8501C

  · KD-65X8505C

  · KD-65X8507C

  · KD-65X8508C

  · KD-65X8509C

  · KD-75X8501C

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-55S8005C

  · KD-55S8505C

  · KD-65S8005C

  · KD-65S8505C

  Σύνδεσμος λήψης

   KD-55X8005C

  · KD-49X8005C

  Σύνδεσμος λήψης

   · KD-55X9305C

  · KD-65X9305C

  Σύνδεσμος λήψης

   KD-55X8005C

  · KD-49X8005C

  Σύνδεσμος λήψης

   · KDL-43W755C

  · KDL-43W756C

  · KDL-43W805C

  · KDL-43W807C

  · KDL-43W808C

  · KDL-43W809C

  · KDL-50W755C

  · KDL-50W756C

  · KDL-50W805C

  · KDL-50W807C

  · KDL-50W808C

  · KDL-50W809C

  · KDL-55W755C

  · KDL-55W756C

  · KDL-55W805C

  · KDL-55W807C

  · KDL-55W808C

  · KDL-55W809C

  Σύνδεσμος λήψης

   · KDL-65W855C

  · KDL-65W857C

  · KDL-65W858C

  · KDL-65W859C

  Σύνδεσμος λήψης

   KDL-65W855C

  · KDL-65W857C

  · KDL-65W858C

  · KDL-65W859C

  Σύνδεσμος λήψης

   · KDL-32W705C

  · KDL-40W705C

  · KDL-48W705C

   Σύνδεσμος λήψης

   KDL-32R413B

  · KDL-32R415B

  · KDL-32R430B

  · KDL-32R433B

  · KDL-32R435B

  · KDL-40R450B

  · KDL-40R453B

  · KDL-40R455B

  · KDL-40R480B

  · KDL-40R483B

  · KDL-40R485B

  · KDL-40W605B

  · KDL-48W585B

  · KDL-48W605B

   Σύνδεσμος λήψης

   KDL-60W605B

   Σύνδεσμος λήψης

   · KD-65X9005B

  · KD-55X9005B

   Σύνδεσμος λήψης

   · KDL-55W828B

  · KDL-55W829B