Αναγνωριστικό άρθρου : 00173549 / Τελευταία τροποποίηση : 22/01/2018

Οδηγίες εγκατάστασης για το άγκιστρο επιτοίχιας ανάρτησης SU-WL450

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

Βρείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών για το άγκιστρό σας

Η Sony έχει δημιουργήσει ένα άγκιστρο επιτοίχιας ανάρτησης γενικής χρήσης σχεδιασμένο να ταιριάζει σε ολόκληρη τη σειρά τηλεοράσεων μας. Αν και το άγκιστρο SU-WL450 είναι το ίδιο, παρέχονται διαφορετικές οδηγίες για τα διάφορα μοντέλα τηλεόρασης.

Η τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο είναι σύνθετη εργασία. Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και μόνο εάν νιώθετε σιγουριά ότι μπορείτε να το κάνετε σωστά. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία συνιστούμε να αναθέσετε σε επαγγελματία την τοποθέτηση της τηλεόρασης Sony, δηλαδή σε έναν αντιπρόσωπο ή εγκεκριμένο εργολάβο. Εάν η τηλεόρασή σας είναι μεγάλη, συνιστούμε να αναθέσετε την τοποθέτηση σε επαγγελματία.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης:


 

 Σύνδεσμος λήψης  Ισχύει για το μοντέλο

 

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-43XD8005

· KD-43XD8077

· KD-43XD8088

· KD-43XD8099

· KD-43XD8305

· KD-49XD8005

· KD-49XD8077

· KD-49XD8088

· KD-49XD8099

· KD-49XD8305

· KD-55XD8005
 

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-65XD8599

· KD-65XD8505

· KD-65XD8577

· KD-55XD8505

· KD-55XD8577

· KD-55XD8588

· KD-55XD8599

Σύνδεσμος λήψης

 
· KD-75XD9405

· KD-65XD9305

· KD-55XD9305

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-65XD93xx

· KD-55XD93xx

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-65ZD9

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-49XD70xx

· KD-55XD70xx

· KD-49XD75xx

· KD-55XD75xx

· KD-65XD75xx

Σύνδεσμος λήψης

 KDL-32WD750

· KDL-32WD752

· KDL-32WD753

· KDL-32WD755

· KDL-32WD756

· KDL-32WD759

· KDL-43WD750

· KDL-43WD752

· KDL-43WD753

· KDL-43WD755

· KDL-43WD756

· KDL-43WD757

· KDL-43WD758

· KDL-43WD759

· KDL-49WD755

· KDL-49WD757

· KDL-49WD758

· KDL-49WD759

Σύνδεσμος λήψης

 KD-43X8301C

· KD-43X8305C

· KD-43X8307C

· KD-43X8308C

· KD-43X8309C

· KD-49X8301C

· KD-49X8305C

· KD-49X8307C

· KD-49X8308C

· KD-49X8309C

· KD-55X8501C

· KD-55X8505C

· KD-55X8507C

· KD-55X8508C

· KD-55X8509C

· KD-65X8501C

· KD-65X8505C

· KD-65X8507C

· KD-65X8508C

· KD-65X8509C

· KD-75X8501C

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-55S8005C

· KD-55S8505C

· KD-65S8005C

· KD-65S8505C

Σύνδεσμος λήψης

 KD-55X8005C

· KD-49X8005C

Σύνδεσμος λήψης

 · KD-55X9305C

· KD-65X9305C

Σύνδεσμος λήψης

 KD-55X8005C

· KD-49X8005C

Σύνδεσμος λήψης

 · KDL-43W755C

· KDL-43W756C

· KDL-43W805C

· KDL-43W807C

· KDL-43W808C

· KDL-43W809C

· KDL-50W755C

· KDL-50W756C

· KDL-50W805C

· KDL-50W807C

· KDL-50W808C

· KDL-50W809C

· KDL-55W755C

· KDL-55W756C

· KDL-55W805C

· KDL-55W807C

· KDL-55W808C

· KDL-55W809C

Σύνδεσμος λήψης

 · KDL-65W855C

· KDL-65W857C

· KDL-65W858C

· KDL-65W859C

Σύνδεσμος λήψης

 KDL-65W855C

· KDL-65W857C

· KDL-65W858C

· KDL-65W859C

Σύνδεσμος λήψης

 · KDL-32W705C

· KDL-40W705C

· KDL-48W705C

 Σύνδεσμος λήψης

 KDL-32R413B

· KDL-32R415B

· KDL-32R430B

· KDL-32R433B

· KDL-32R435B

· KDL-40R450B

· KDL-40R453B

· KDL-40R455B

· KDL-40R480B

· KDL-40R483B

· KDL-40R485B

· KDL-40W605B

· KDL-48W585B

· KDL-48W605B

 Σύνδεσμος λήψης

 KDL-60W605B

 Σύνδεσμος λήψης

 · KD-65X9005B

· KD-55X9005B

 Σύνδεσμος λήψης

 · KDL-55W828B

· KDL-55W829B