Αναγνωριστικό άρθρου : 00194576 / Τελευταία τροποποίηση : 01/04/2020

Σημείωση για τη δωρεάν επισκευή ενός περιορισμένου αριθμού μονάδων φωτογραφικής μηχανής α9 (ILCE-9) αναγνωρίσιμων μέσω σειριακού αριθμού

  16 Ιανουαρίου 2018

  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τα προϊόντα της Sony.

  Διαπιστώσαμε ότι, σε έναν περιορισμένο αριθμό μονάδων φωτογραφικής μηχανής α9 (ILCE-9), η υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων μπορεί να χαλαρώσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες όταν τοποθετηθεί μία προαιρετική μεγάλη μονάδα φλας και εφαρμοστεί μεγάλη πίεση σε αυτήν.

  Εάν επιβεβαιωθεί ότι η φωτογραφική σας μηχανή ανήκει στις μονάδες που επηρεάζονται, βάσει του σειριακού της αριθμού, και αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο κατά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, θα σας προσφέρουμε δωρεάν επισκευή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ελέγχοντας τον σειριακό αριθμό της φωτογραφικής σας μηχανής και το φαινόμενο παρακάτω.

  Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που μπορεί να σας προκαλούμε και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

  Ισχύει για το μοντέλο

  Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή α9 με εναλλάξιμο φακό (ILCE-9)

  Ισχύει για τους σειριακούς αριθμούς

  Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός φωτογραφικών μηχανών ILCE-9 μπορούν ενδεχομένως να επηρεάζονται από το φαινόμενο αυτό. Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, επαληθεύστε εάν η δική σας μονάδα δικαιούται το πρόγραμμα δωρεάν επισκευής μέσω του εργαλείου επαλήθευσης σειριακού αριθμού.

  Πώς να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό;

  Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στην πλακέτα του μοντέλου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής.

  Θέση σειριακού αριθμού

  Ο σειριακός αριθμός είναι ένας 7ψήφιος αριθμός.

  Φαινόμενο

  Η υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων μπορεί να χαλαρώσει σε σπάνιες περιπτώσεις όταν τοποθετηθεί μια προαιρετική μεγάλη μονάδα φλας και εφαρμοστεί μεγάλη πίεση σε αυτήν.

  Κατεύθυνση κίνησης (μπρος-πίσω ή δεξιά-αριστερά)

  Κίνηση φλας

  Multi Interface Shoe

  Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα δωρεάν επισκευής της Sony

  Εάν αντιμετωπίσετε το φαινόμενο της χαλάρωσης της υποδοχής πολλαπλών συνδέσεων κατά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, και επιβεβαιώσετε μέσω του εργαλείου επαλήθευσης σειριακού αριθμού ότι η φωτογραφική σας μηχανή πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δωρεάν επισκευής, επισκεφτείτε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να προχωρήσετε σε αυτήν την επισκευή. Το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις θα επισκευάσει το προϊόν σας δωρεάν.

  Απαιτείται περίπου μία βδομάδα για την ολοκλήρωση της επισκευής μετά την παραλαβή ενός προϊόντος που δικαιούται επισκευή.

  Περίοδος υποβολής αιτημάτων για το πρόγραμμα δωρεάν επισκευής

  Το πρόγραμμα δωρεάν επισκευής ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

  Το πρόγραμμα δωρεάν επισκευής ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.