Αναγνωριστικό άρθρου : 00198099 / Τελευταία τροποποίηση : 15/10/2018

Μήνυμα για το σφάλμα στο YouTube

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

Αγαπητέ πολύτιμε πελάτη της Sony,

Ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων BRAVIA και συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray περιλαμβάνουν την εφαρμογή YouTube για τηλεόραση. Κατά την έναρξη της εφαρμογής YouTube, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ή η εφαρμογή YouTube να μην ξεκινήσει καθόλου.

Η συσκευή σας δεν είναι ελαττωματική. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο από αυτά τα προβλήματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Για όλες τις τηλεόρασεις Bravia και τα Smart Blu-ray player της Sony

Ξεκινήστε ξανά την εφαρμογή YouTube.

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη φόρτωσης του YouTube:

 1. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από την αρχική οθόνη
 2. Ανοίξτε ξανά το YouTube

 

Αγαπητέ πολύτιμε πελάτη της Sony,

Ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων BRAVIA και συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray περιλαμβάνουν την εφαρμογή YouTube για τηλεόραση. Κατά την έναρξη της εφαρμογής YouTube, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ή η εφαρμογή YouTube να μην ξεκινήσει καθόλου.

Η συσκευή σας δεν είναι ελαττωματική. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο από αυτά τα προβλήματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα; 

Έχω μια 

 

Τηλεόραση Android της Sony

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, διαγράψτε τα δεδομένα της εφαρμογής και της μνήμης cache από την εφαρμογή YouTube:

 1. Επιλέξτε [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Apps] (Εφαρμογές)

 2. Επιλέξτε [YouTube]

 3. Επιλέξτε [Clear data] (Διαγραφή δεδομένων) > [OK]


Youtube: Android 400 issue

 

Smart TV χωρίς Android της Sony

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τα εξής βήματα.

 • Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και διαγράψτε όλα τα cookies: 
  (Ισχύει για τις σειρές W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W6xxB και W750C)
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης από το μενού [App] (Εφαρμογή)

 2. Επιλέξτε [Options] (Επιλογές)

 3. Επιλέξτε [Browser Settings] (Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης)

 4. Επιλέξτε [Delete all Cookies] (Διαγραφή όλων των cookies)

 

YouTube: non-Android 2

 

 

 • Ανοίξτε τις πληροφορίες της τηλεόρασης:
  (Ισχύει για τις σειρές WD75, WD6, WE75, WE6, XE70, WF6)
 1. Επιλέξτε [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις)
   
 2. Επιλέξτε [Customer Support] (Υποστήριξη πελατών)
   
 3. Επιλέξτε [Initialize Personal Information] (Αρχικοποίηση προσωπικών πληροφοριών)
   
 4. Επιλέξτε [OK]

 

Youtube: non-android initialise personal information

Smart συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Sony 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκκίνηση του YouTube στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, διαβάστε αυτήν τη λύση. (Αγγλικά)