Αναγνωριστικό άρθρου : 00198099 / Τελευταία τροποποίηση : 16/04/2018

Μήνυμα για το σφάλμα στο YouTube

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

Η τηλεόραση Sony ή η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray μπορεί να εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη κατά την παρακολούθηση περιεχομένου στο YouTube, ζωντανής μετάδοσης μέσω της κεραίας/καλωδιακής/δορυφορικής σύνδεσης ή μέσω συσκευών με σύνδεση HDMI. Εναλλακτικά, μπορεί να μην ξεκινά η εφαρμογή YouTube ή να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση.

Αυτά τα προβλήματα έχουν πλέον επιλυθεί: ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε ακόμα τέτοια προβλήματα, σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα; 

Έχω μια 

 

Τηλεόραση Android της Sony

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, διαγράψτε τα δεδομένα της εφαρμογής και της μνήμης cache από την εφαρμογή YouTube:

 1. Επιλέξτε [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Apps] (Εφαρμογές)

 2. Επιλέξτε [YouTube]

 3. Επιλέξτε [Clear data] (Διαγραφή δεδομένων) > [OK]


Youtube: Android 400 issue

 

Smart TV χωρίς Android της Sony

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τα εξής βήματα.

 • Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και διαγράψτε όλα τα cookies: 
  (Ισχύει για τις σειρές W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W6xxB και W750C)
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης από το μενού [App] (Εφαρμογή)

 2. Επιλέξτε [Options] (Επιλογές)

 3. Επιλέξτε [Browser Settings] (Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης)

 4. Επιλέξτε [Delete all Cookies] (Διαγραφή όλων των cookies)

 

YouTube: non-Android 2

 

 

 • Ανοίξτε τις πληροφορίες της τηλεόρασης:
  (Ισχύει για τις σειρές WD75, WD6, WE75, WE6, XE70, WF6)
 1. Επιλέξτε [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις)
   
 2. Επιλέξτε [Customer Support] (Υποστήριξη πελατών)
   
 3. Επιλέξτε [Initialize Personal Information] (Αρχικοποίηση προσωπικών πληροφοριών)
   
 4. Επιλέξτε [OK]

 

Youtube: non-android initialise personal information

Smart συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Sony 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτό το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί.