Αναγνωριστικό άρθρου : 00197993 / Τελευταία τροποποίηση : 17/06/2021

Ειδοποίηση ασφαλείας για το LLS-201 Personal Content Station

  Αγαπητοί πελάτες,

  Το LLS-201 Personal Content Station, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 2013, χρησιμοποιεί την προστατευμένη πρόσβαση II Wi-Fi (WPA2) ως πρότυπο κρυπτογράφησης ασύρματου δικτύου.
  Με βάση πρόσφατες αναφορές του κλάδου, ανακαλύφθηκε ότι αυτή η τεχνολογία έχει τις παρακάτω ευπάθειες. (Βάση δεδομένων σημειώσεων ευπαθειών CERT)

  Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των συσκευών σας από κακόβουλους εισβολείς που εκμεταλλεύονται αυτές τις ευπάθειες, ακολουθήστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

  1. Χρήση άμεσης σύνδεσης με τις συσκευές σας

   Όταν συνδέετε το LLS-201 στο smartphone ή το tablet σας, χρησιμοποιήστε άμεση ασύρματη σύνδεση (λειτουργία Wi-Fi Direct) χωρίς τη χρήση ασύρματου σημείου πρόσβασης LAN.
    

  2. Ορισμός κωδικού πρόσβασης

   Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για LLS-201 σύμφωνα με τις λεπτομέρειες στον Οδηγό βοήθειας (ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους).
   Αν αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλα άτομα με στόχο την κοινή χρήση αρχείων, συνιστούμε ιδιαίτερα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας αμέσως μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

    
  3. Επιλογή ασφαλούς σημείου κατά τη διάρκεια της ασύρματης σύνδεσης LAN

   Αν συνδέσετε το LLS-201 με το smartphone ή το tablet σας μέσω ασύρματου σημείου πρόσβασης LAN, επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο (όπως μέσα στο σπίτι σας) όπου είναι δύσκολο για άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση στη σύνδεσή ασύρματου δικτύου σας.

    
  4. Αποφυγή της χρήσης κοινόχρηστων υπηρεσιών ασύρματου δικτύου LAN
   Ορισμένες κοινόχρηστες υπηρεσίες LAN δεν είναι επαρκώς ασφαλείς και επιτρέπουν τη σύνδεση ενός απροσδιόριστου αριθμού χρηστών. Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε ιδιαίτερα να αποφεύγετε συνδέσεις από το LLS-201 σε κοινόχρηστες υπηρεσίες ασύρματου δικτύου LAN.