Αναγνωριστικό άρθρου : 00198731 / Τελευταία τροποποίηση : 27/06/2019

Δεν έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές, ενημερώσεις και υπηρεσίες δικτύου στην τηλεόραση Bravia; – 17 Μαΐου 2018

  Από τις 21 Μαΐου 2018, ένας πολύ μικρός αριθμός τηλεοράσεων Bravia μπορεί να μην επιτρέπει την πρόσβαση σε εφαρμογές, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες δικτύου. Αυτό οφείλεται σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην προσωρινή μνήμη* από τις συσκευές σας, συνήθως από τον δρομολογητή του Internet, οι οποίες προέκυψαν μετά από μια αναβάθμιση του διακομιστή Bravia.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε τα εικονίδια των υπηρεσιών δικτύου ή των εφαρμογών ούτε έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές ή άλλες υπηρεσίες δικτύου στην τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τα παρακάτω:

  • Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια ρεύματος της τηλεόρασής σας και του δρομολογητή Internet μετά από ένα λεπτό


  Για λειτουργήσει ομαλά η τηλεόρασή σας, σας συνιστούμε επίσης να εγκαταστήσετε το νεότερο υλικολογισμικό. 


  Αν και πάλι δεν έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες δικτύου αφού δοκιμάσετε τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Λυπούμαστε για την τυχόν αναστάτωση.


  *Οι αποθηκευμένες στην προσωρινή μνήμη πληροφορίες περιλαμβάνουν τα δεδομένα  Internet, του παρόχου υπηρεσιών Internet και του δρομολογητή/οικιακού δικτύου.