Αναγνωριστικό άρθρου : 00223454 / Τελευταία τροποποίηση : 23/01/2020

[Λύθηκε] Προβλήματα ήχου σε συστήματα οικιακού κινηματογράφου με θύρα ARC σε τηλεοράσεις Android της Sony (μοντέλα 2016-2018) μετά την ενημέρωση Android™ 8.0 Oreo™

  Με χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι το πρόβλημα λύθηκε. Αν έχετε εγκατεστημένο το υλικολογισμικό v6.5830 (Android 8.0 Oreo), εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό για την τηλεόρασή σας:

  Αν κάνετε αναβάθμιση σε Oreo για πρώτη φορά, το τελευταίο υλικολογισμικό θα φέρει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων. Για την πλήρη λίστα των λειτουργιών και των πλεονεκτημάτων ή για να κατεβάσετε αυτό το υλικολογισμικό, μεταβείτε στη σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος τηλεόρασης.

  Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και ζητούμε συγγνώμη για τυχόν αναστάτωση που μπορεί να προκλήθηκε.

   


  Προβλήματα ήχου σε συστήματα home cinema με θύρα ARC σε τηλεοράσεις Android της Sony (μοντέλα 2016-2018) μετά την ενημέρωση Android™ 8.0 Oreo™

  Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα με τον ήχο, μέσω της θύρας ARC που συνδέεται στην μπάρα ηχείων, το δέκτη A/V ή το σύστημα home cinema, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας από την αναμονή.

  Οι μηχανικοί μας αυτήν τη στιγμή διερευνούν την κύρια αιτία του προβλήματος. Για να παραμείνετε ενήμεροι, συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά ή να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε αυτήν τη σελίδα.

  Εντωμεταξύ, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις με αριθμητική σειρά. Αν τα συμπτώματα παραμένουν, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την επόμενη λύση της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενεργοποιήστε την προτεραιότητα του ηχοσυστήματος, πριν να δοκιμάσετε τις παρακάτω λύσεις. 
  [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Sound] (Ήχος) > [Audio system prioritisation] (Προτεραιότητα ηχοσυστήματος) 

  Λύση 1: 

  • Απενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου σας με το τηλεχειριστήριο ηχοσυστήματος 
  • Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή ήχου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω της λειτουργίας BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  Λύση 2:

  • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων με τις επιλογές [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Sound] (Ήχος) > [Speakers] (Ηχεία) > [TV speakers] (Ηχεία τηλεόρασης)
  • Απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις ηχείων θα αλλάξουν αυτόματα σε [Audio system] (Ηχοσύστημα) μέσω της λειτουργίας BRAVIA Sync (HDMI CEC).

  Λύση 3:

  • Ενεργοποιήστε τον χειρισμό BRAVIA Sync από το μενού [HOME] > [Settings] (Ρυθμίσεις) > [External inputs] (Εξωτερικές είσοδοι) > [BRAVIA Sync settings] (Ρυθμίσεις BRAVIA Sync) > [BRAVIA Sync control] (Χειρισμός BRAVIA Sync) 
  • Επιλέξτε [Yes] (Ναι) όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Remove recognized devices from the list] (Κατάργηση αναγνωρισμένων συσκευών από τη λίστα)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χειρισμός BRAVIA Sync θα απενεργοποιηθεί.
  • Επιλέξτε ξανά το χειρισμό BRAVIA Sync για να τον ενεργοποιήσετε
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις ηχείων θα αλλάξουν αυτόματα σε [Audio system] (Ηχοσύστημα).

  Λύση 4:

  • Κάντε επαναφορά της τηλεόρασής σας
   1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
   2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (καλώδιο τροφοδοσίας) από την πρίζα.
   3. Αφήστε την τηλεόραση χωρίς ρεύμα για 2 λεπτά.
   4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας) στην πρίζα.

  Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και ζητούμε συγγνώμη για τυχόν αναστάτωση που μπορεί να προκλήθηκε.