Αναγνωριστικό άρθρου : 00229002 / Τελευταία τροποποίηση : 27/06/2019

Πρόγραμμα ενημέρωσης ασφάλειας για το VAIO Update - 20 Ιουνίου 2019

  Αγαπητή αξιότιμε πελάτη της Sony,

  Η Sony πρόσφατα εντόπισε μια πιθανή ευπάθεια στο πρόγραμμα "Sony VAIO Update" στους προσωπικούς υπολογιστές Sony® VAIO®. 
  Η ενημέρωσης ασφάλειας για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε και προτείνεται σε όλους τους πελάτες να εκτελέσουν αμέσως την ενημέρωση.
   

  Υπολογιστές που επηρεάζονται

  Υπολογιστές Sony VAIO με εγκατεστημένο το VAIO Update έκδοσης 7.3.0.03150 ή μεταγενέστερης έκδοσης.
  Σημείωση: Η πιθανή ευπάθεια υπάρχει είτε το VAIO Update ήταν προεγκατεστημένο είτε εγκαταστάθηκε με μεταγενέστερη ενημέρωση.
   

  Πιθανή ευπάθεια

  Η ευπάθεια μπορεί δυνητικά να επιτρέψει σε τρίτους να εκτελέσουν έναν αυθαίρετο κωδικό σε έναν υπολογιστή που επηρεάζεται.


  Επίλυση

  Χρησιμοποιήστε αμέσως το VAIO Update για να εγκαταστήσετε την έκδοση VAIO Update 7.4.0.15200 ή μεταγενέστερη. 
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις VAIO Update, η ενημέρωση VAIO Update 7.4.0.15200 ή μεταγενέστερη θα εγκατασταθεί αυτόματα. 


  Πώς να ελέγξετε την έκδοση του VAIO Update.

  1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows.
  2. Κάντε αναζήτηση για τον σχετικό φάκελο στον τοπικό δίσκο (C:)\Program Files\Sony\VAIO Update.
   ή
   Κάντε αναζήτηση για τον σχετικό φάκελο στον τοπικό δίσκο (C:)\Program Files\Sony\VAIO Update 5.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Version.txt.