Αναγνωριστικό άρθρου : 00252508 / Τελευταία τροποποίηση : 23/12/2021

Sound Organizer έκδ. 1.6.03

  Ελέγξτε τις βασικές αλλαγές που αναφέρονται παρακάτω πριν κάνετε την ενημέρωση.


  Σημαντικές σημειώσεις

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λάβετε υπόψη ότι από τη στιγμή που εγκατασταθεί η ενημέρωση, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση.

  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο και διεύθυνση IP

   Δεδομένα χρήστη όπως η διεύθυνση IP ή τα στοιχεία της συσκευής χρησιμοποιούνται όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο για ενημέρωση λογισμικού ή για τη λήψη υπηρεσιών τρίτων.
   Για τις ενημερώσεις λογισμικού, αυτά τα δεδομένα χρήστη μπορεί να αποσταλούν στο διακομιστή ενημέρωσης που διαθέτουμε προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε μια σωστή ενημέρωση λογισμικού για τη συσκευή σας.
   Αν δεν θέλετε να παρέχετε αυτά τα δεδομένα χρήστη, μην ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία διαδικτύου και μην τοποθετήσετε καλώδιο για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο

  Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό συστήματος (υλικολογισμικό) για το Sound Organizer έκδοση 1.6.03 αφού συμφωνήσετε με τις παραπάνω σημειώσεις.