Αναγνωριστικό άρθρου : 00263292 / Τελευταία τροποποίηση : 10/08/2021

Λίστα μηχανών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση του φακού

  (από τις 10 Αυγ., 2021)

  Φακός για ενημέρωσηΜηχανές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση
  SEL50F12GM
  SEL70200GM 
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7, ZV-E10 
  SEL24F14GM
  SEL135F18GM 
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ILME-FX6, ILME-FX3, PXW-FS7, ZV-E10 
  SEL1635GM
  SEL1635Z
  SELP18105G
  SELP18110G
  SEL2470GM
  SEL2470Z
  SEL24240
  SEL2870
  SEL35F28Z
  SEL50F14Z
  SEL50F18F
  SEL70200G
  SEL85F14GM
  SEL100400GM
  LA-EA3 
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ILME-FX6, ILME-FX3, PXW-FS7, PXW-FX9, ZV-E10 
  SEL1855
  SEL18200
  SEL24F18Z
  SEL30M35
  SEL35F14Z
  SEL50F18
  SEL55F18Z
  SEL55210 
  NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, ILME-FX6, ILME-FX3, PXW-FS7, PXW-FS5, PXW-FX9, ZV-E10