Αναγνωριστικό άρθρου : 00264010 / Τελευταία τροποποίηση : 11/06/2021

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές ονομασίες μοντέλων για τα προϊόντα Xperia 10 III (HQ-BT52 / XQ-BT52)

    Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι χαμηλά στο πίσω μέρος του Xperia 10 III είναι τυπωμένη μια τεχνική ονομασία μοντέλου – είτε HQ-BT52, είτε XQ-BT52.

    HQ-BT52 / XQ-BT52

    Σε άλλα σημεία, όπως στη συσκευασία ή στο μενού Ρυθμίσεων του smartphone στην επιλογή "Πληροφορίες για το τηλέφωνο", πρέπει να εμφανίζεται το XQ-BT52.

    Αυτές οι 2 τεχνικές ονομασίες μοντέλων είναι συνώνυμες των προϊόντων και χρησιμοποιούνται για σκοπούς σέρβις, συμμόρφωσης κ.α. Αντιστοιχούν και οι δύο σε επίσημα, κανονικά και ακριβώς ίδια προϊόντα Xperia 10 III.