Αναγνωριστικό άρθρου : 00279283 / Τελευταία τροποποίηση : 02/06/2022

Πώς να τραβήξετε μια σωστή φωτογραφία της οθόνης πληροφοριών συστήματος

  Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια φωτογραφία της πλήρους τηλεόρασης με την οθόνη πληροφοριών συστήματος, στην οποία να φαίνονται καθαρά το μοντέλο, ο σειριακός αριθμός και το αναγνωριστικό συσκευής:

  Πώς να φτάσετε στην οθόνη πληροφοριών συστήματος:

  1. Πατήστε το κουμπί 'HELP' στο τηλεχειριστήριο

  2. Στην οθόνη της τηλεόρασης, πλοηγηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή 'Status & Diagnostics' στο αριστερό στοιχείο μενού και πατήστε OK

  3. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά της οθόνης στο στοιχείο 'System information' (Πληροφορίες συστήματος) και πατήστε OK

  4. Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών συστήματος. Εδώ θα βρείτε τον σειριακό αριθμό, το αναγνωριστικό συσκευής και το όνομα μοντέλου. Αυτή είναι η οθόνη της τηλεόρασης που πρέπει να φωτογραφίσετε.

  Μια καλή φωτογραφία της οθόνης πληροφοριών συστήματος, που θα γίνει αποδεκτή:

  - Πρέπει να είναι ορατή ολόκληρη η οθόνη της τηλεόρασης και λίγο από το φόντο.
  - η τηλεόραση πρέπει να εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών συστήματος με τον σειριακό αριθμό, το αναγνωριστικό συσκευής και τον αριθμό μοντέλου

   

  Φωτογραφίες που δεν θα γίνουν δεκτές:

  - Οι παρακάτω εικόνες δεν θα γίνουν δεκτές καθώς δεν εμφανίζεται η πλήρης οθόνη της συσκευής τηλεόρασης:

  - Η εικόνα της πίσω πλευράς της τηλεόρασης δεν θα γίνει δεκτή:

  - Η φωτογραφία της οθόνης κατάστασης δεν θα γίνει δεκτή:

  - Φωτογραφία των οθονών "Πληροφορίες" και "Κατάσταση" δεν θα γίνει δεκτή:

  - Η εικόνα του κουτιού της τηλεόρασης δεν θα γίνει δεκτή:

  Ποια μορφή πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφόρτωση εγγράφων;

  Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αρχεία σε μορφή pdf, png, jpeg ή jpg και όνομα αρχείου που δεν περιέχει ειδικούς χαρακτήρες εκτός από μια τελεία πριν από την επέκταση του αρχείου.

  Υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους για τη μεταφόρτωση εγγράφων;

  Το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι το πολύ 5MB για ένα μόνο αρχείο. Μπορείτε να ανεβάσετε συνολικά έως 10MB.