Αναγνωριστικό άρθρου : S700023388 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να επεξεργαστείτε την εκροή υγρών


  Η ομάδα υποστήριξης δημιούργησε αυτόν τον οδηγό βήμα-βήμα, που σας δίνει τη δυνατότητα να:
  • αντιμετωπίσετε τυχαίες εκροές υγρών επάνω στο VAIO σας και
  • προσπαθήσετε να περιορίσετε τις ζημιές στο VAIO σας.
  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 5 λεπτών

  Μόλις εντοπίσετε ότι έχει χυθεί υγρό επάνω στο VAIO σας, κάντε τα παρακάτω:

  1. Απενεργοποιήστε αμέσως το VAIO, αποσυνδέστε το από την πρίζα. Αφαιρέστε την μπαταρία, τα αποσπώμενα εξαρτήματα και τις συνδεδεμένες συσκευές.
  2. Αποστραγγίστε το υγρό από το πληκτρολόγιο, γυρίζοντας τον φορητό σας υπολογιστή προς διάφορες πλευρές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στην LCD ή σε άλλα εξαρτήματα.
  3. Σκουπίστε το υγρό.
  4. Αφήστε τον υπολογιστή σας να στεγνώσει επί τουλάχιστον 24 ώρες προτού τον ενεργοποιήσετε και πάλι.
  5. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της VAIO για περαιτέρω βοήθεια. Ένας πράκτορας υποστήριξης θα συζητήσει μαζί σας τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

  Ανάλογα με τον τύπο του υγρού που έχει χυθεί επάνω στο VAIO, ενδέχεται να περάσει κάποιο διάστημα προτού αρχίσει ο υπολογιστής να δυσλειτουργεί.

  Λάβετε υπ' όψη σας ότι, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησής σας, η εκροή υγρών θεωρείται εκτός εγγύησης. Αφού ο VAIO φτάσει στο κέντρο επισκευών, η ζημιά αξιολογείται και μπορεί να εκτιμηθεί η τιμή της επισκευής.