Αναγνωριστικό άρθρου : S700023393 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Παρασιτικός ήχος όταν συνδέετε το VAIO με έναν εξωτερικό ενισχυτή


  difficulty rating Βαθμός Δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  time needed Απαιτούμενος Χρόνος:
  Μη σχετικό

  Συνδέωντας τον υπολογιστή με έναν εξωτερικό ενισχυτή μέσω ενος καλωδίου ήχου, μπορεί να υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο συσκευών.
  Αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποια σφάλματα, όπως:
  • παρασιτικό ήχο από τα ηχεία
  • touchpad δεν λειτουργεί σωστά
  Όταν συμβαίνει αυτό, ο καλύτερος τρόπος για να επιλυθεί, είναι η χρήση ενος αντιπαρασιτικού φίλτρου, το οποίο διακόπτει την γείωση καλωδίου  ήχου.

  ground loop isolator
  figure 1 - ground loop isolator


  Σημαντική σημείωση: σας συμβουλεύουμε αυστηρώς να μην αφαιρεσετε την γείωση από τις συσκευές (VAIO ή ενισχυτή).  Κάνοντας αυτό μπορεί να λυθεί η διαφορά δυναμικού, αλλά μπορεί να εκθέσετε τον εαυτό σας ή το περιβάλλον σας σε κίνδυνο.  Χωρίς κατάλληλη γείωση, υπάρχει  κίνδυνος, το πλήρες ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από ανθρώπινο σώμα.