Αναγνωριστικό άρθρου : S700023393 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Παρασιτικός ήχος όταν συνδέετε το VAIO με έναν εξωτερικό ενισχυτή

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο


difficulty rating Βαθμός Δυσκολίας:
Πολύ εύκολο
time needed Απαιτούμενος Χρόνος:
Μη σχετικό

Συνδέωντας τον υπολογιστή με έναν εξωτερικό ενισχυτή μέσω ενος καλωδίου ήχου, μπορεί να υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο συσκευών.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποια σφάλματα, όπως:
  • παρασιτικό ήχο από τα ηχεία
  • touchpad δεν λειτουργεί σωστά
Όταν συμβαίνει αυτό, ο καλύτερος τρόπος για να επιλυθεί, είναι η χρήση ενος αντιπαρασιτικού φίλτρου, το οποίο διακόπτει την γείωση καλωδίου  ήχου.

ground loop isolator
figure 1 - ground loop isolator


Σημαντική σημείωση: σας συμβουλεύουμε αυστηρώς να μην αφαιρεσετε την γείωση από τις συσκευές (VAIO ή ενισχυτή).  Κάνοντας αυτό μπορεί να λυθεί η διαφορά δυναμικού, αλλά μπορεί να εκθέσετε τον εαυτό σας ή το περιβάλλον σας σε κίνδυνο.  Χωρίς κατάλληλη γείωση, υπάρχει  κίνδυνος, το πλήρες ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από ανθρώπινο σώμα.