Αναγνωριστικό άρθρου : S700023403 / Τελευταία τροποποίηση : 27/05/2010

Ενημέρωση για την χρήση μη γνησίων επαναφορτιζόμενων μπαταριών SONY

    Ενημέρωση για την χρήση μη γνησίων επαναφορτιζόμενων μπαταριών SONY


    Η Sony έχει ανακαλύψει ότι τρίτοι κατασκευαστές παρέχουν μπαταρίες για τη χρήση σε υπολογιστές VAIO, οι οποίες όμως μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης/της πυρκαγιάς, που προκαλεί εκπομπή καπνού ή την αποσύνθεση των μπαταριών.

    Μερικές από αυτές τις μπαταρίες μπορούν να μην είναι συμβατές με τα ποιοτικά πρότυπα της Sony, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τις μακροπρόθεσμες, υψηλής ισχύος τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

    Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, για τον υπολογιστή σας VAIO να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Sony που ανταποκρίνονται στα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητάς μας. Επιπλέον, η Sony δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή αποτυχίες που έχουν προκληθεί από μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών.