Αναγνωριστικό άρθρου : S700023405 / Τελευταία τροποποίηση : 06/04/2010

nVidia Graphics (web announcement)


  4/08/2009


  Τον Ιούλιο 2008 η εταιρεία NVIDIA γνωστοποίησε επίσημα ελλείψεις σε σχέση με μερικούς από τους επεξεργαστές γραφικών (GPU), που οφείλονται σε σφάλμα κατασκευής του υλικού των αναφερόμενων τσιπ γραφικών. Συγχρόνως η NVIDIA και η Sony εξήτασαν από κοινού, εάν παρουσιάζονται τα ελαττώματα αυτά και στα μοντέλα VAIO που είναι εξοπλισμένα με αυτόν τον επεξεργαστή γραφικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στα μοντέλα VAIO.
  Ωστόσο, μετά από εκτενέστατο έλεγχο η Sony διαπίστωσε, πως ένα μικρό ποσοστό των υπολογιστών VAIO με το αναφερόμενο τσιπ γραφικών NVIDIA δεν αποκλείεται να παρουσιάζει το σφάλμα αυτό.
  Λόγω του ελαττωματικού τσιπ γραφικών NVIDIA δεν αποκλείεται οι υπολογιστές αυτοί να ανμεταδίδουν τα βίντεο παραμορφωμένα, να εμφανίζονται τυχαίοι χαρακτήρες ή η οθόνη να παραμένει κενή.

  Διόρθωση του σφάλματος

  Στα πλαίσια της εκτενέστατης διασφάλισης ποιότητας αναλαμβάνουμε εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών από την ημερομηνία αγοράς των εκάστοτε μοντέλων (βλέπε την ακόλουθη λίστα) τα έξοδα επισκευής (ανταλλακτικά και εργασία) για όλους τους πελάτες, ο υπολογιστής VAIO των οποίων εξαιτίας προβλημάτων με τον επεξεργαστή γραφικών NVIDIA πρέπει να παραδοθεί προς επισκευή.
  Εάν το μοντέλο σας αναφέρεται στην ακόλουθη λίστα, σας προσκαλούμε να αποτανθείτε προς VAIO Support για να δώσετε τον υπολογιστή σας προς επισκευή.

  Μοντέλα με το αναφερόμενο ελάττωμα

  •    VGN-FZ11x, VGN-FZ18x, VGN-FZ21x, VGN-FZ31x, VGN-FZ38x
  •    VGN-AR11x, VGN-AR21x, VGN-AR31x
  •    VGN-C1Zx, VGN-C2Zx
  •    VGC-LM1xx, VGC-LM2xx
  •    VGC-LT1xx, VGC-LT2xx