Αναγνωριστικό άρθρου : S700023410 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς AW


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 20 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.

  4. Αφαιρέστε 7 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στη εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 7 βιδών από το κάτω μέρος


  5. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ανοίξτε τη σε θέση εργασίας. Δώστε στην οθόνη όση περισσότερη κλίση προς τα πίσω είναι δυνατόν, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.

  6. Προσοχή:
   • το κάλυμμα του πληκτρολογίου είναι προσαρτημένο με έναν αριθμό από άγκιστρα. Αυτά τα άγκιστρα θα μπορούσαν να σπάσουν εύκολα, ιδιαίτερα αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη προς τη λάθος κατεύθυνση.
   • το κάλυμμα του πληκτρολογίου συνδέεται στον υπολογιστή με ένα επίπεδο πλαστικό καλώδιο (βλ. βήμα 7). Λάβετέ τον υπόψιν όταν αφαιρείτε το κάλυμμα του πληκτρολογίου, προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στο βύσμα αυτό.
   Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας μεταξύ της οθόνης και του  πίσω κεντρικού μέρους του καλύμματος του πληκτρολογίου  και τραβήξτε το προς τα επάνω, ελαφρώς  προς τη μεριά της οθόνης ενώ ταυτόχρονα σπρώχνετε με τoυς αντίχειρές σας προς την οθόνη το εμπρόσθιο άκρο του καλύμματος του πληκτρολογίου. (δείτε την εικόνα 2). Με αυτή την κίνηση θα αποδεσμευθούν τα άγκιστρα που συγκρατούν το κάλυμμα αυτό στη θέση του. Κουνήστε ελαφρά το κάλυμμα του πληκτρολογίου για να αποδεσμεύσετε τυχόν άγκιστρα που είχαν παραμείνει ακόμα συνδεδεμένα.

   Εικόνα 2 - Αφαίρεση του καλύμματος του πληκτρολογίου


  7. Αποσυνδέστε το επίπεδο καλώδιο (σημειώνεται με κόκκινο στην εικόνα 3) από το κάλυμμα του πληκτρολογίου τραβώντας το προσεκτικά.

   Εικόνα 3 - Αποσύνδεση του επίπεδου καλωδίου


  8. Αφαιρέστε 1 βίδα (σημειώνεται με κόκκινο στην εικόνα 4)

   Εικόνα 4 - Αφαίρεση 1 βίδας από το επάνω άκρο του πληκτρολογίου


  9. Προσοχή: 
   • το πληκτρολόγιο συγκρατείται από 8 άγκιστρα (σημειώνονται με κόκκινο στην εικόνα 5) κι έναν αντίστοιχο αριθμό από εγκοπές. Αυτά τα άγκιστρα θα μπορούσαν να σπάσουν εύκολα, ιδιαίτερα αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη προς τη λάθος κατεύθυνση.
   Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο άκρο του πληκτρολογίου, δίπλα στο άγκιστρο που βρίσκεται κοντά στο πλήκτρο F8 και σπρώξτε απαλά την άκρη του πληκτρολογίου μακριά από την οθόνη ενώ ταυτόχρονα (ανα)σηκώνετε όλο το  πληκτρολόγιο μακριά από τον υπολογιστή. Μόλις το άγκιστρο αποσυνδεθεί, αποδεσμεύστε τα άγκιστρα στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Αυτό θα σας δώσει το περιθώριο να ανακινήσετε το άγκιστρο κοντά στο πλήκτρο Insert ώστε να αποδεσμευτεί και η δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου. 

   Εικόνα 5 - Αποδέσμευση των αγκίστρων του πληκτρολογίου από την επιφάνεια στήριξης για τον καρπό


  10. Το πληκτρολόγιο συγκρατείται από εγκοπές προς την κατεύθυνση της επιφάνειας αφής. Αφού αποδεσμεύσετε τα άγκιστρα, όπως φαίνεται στο βήμα 9, μετακινήστε προσεκτικά το πληκτρολόγιο μερικά χιλιοστά προς την οθόνη και στη, συνέχεια, "διπλώστε" προς τα κάτω, προς την επιφάνεια αφής, όπως φαίνεται στην εικόνα 6).

   Εικόνα 6 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  11. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  12. Προσοχή:
   • εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και ένα  βραχίονα (καφέ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου. Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα από την επαφή πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην  εικόνα 7.

   Εικόνα 7 - Αποδέσμευση του
   επίπεδου καλωδίου

   Το επίπεδο καλώδιο λογικά θα πρέπει, κατόπιν, να αποδεσμευτεί και θα γλυστρήσει από την επαφή χωρίς προσπάθεια.

  13. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με τη επανασυναρμολόγηση.