Αναγνωριστικό άρθρου : S700023411 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς BX


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 20 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.

  4. Αφαιρέστε 2 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στη εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 2 βιδών από το κάτω μέρος


  5. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ανοίξτε τη σε θέση εργασίας. Δώστε στην οθόνη όση περισσότερη κλίση προς τα πίσω είναι δυνατόν, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.

  6. Αφαιρέστε προσεκτικά τα λαστιχένια καλύμματα των βιδών που σημειώνονται στην εικόνα 1 και, κατόπιν, αφαιρέστε τις 2 βίδες.

   Εικόνα 2 - Αφαίρεση των 2 βιδών από το κάλυμμα του πληκτρολογίου.


  7. Προσοχή:
   • Το κάλυμμα του πληκτρολογίου είναι προσαρτημένο με έναν αριθμό από άγκιστρα. Αυτά τα άγκιστρα θα μπορούσαν να σπάσουν εύκολα, ιδιαίτερα αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη προς τη λάθος κατεύθυνση.
   Για να αποδεσμεύσετε τα άγκιστρα κατάλληλα, τραβήξτε το κεντρικό μέρος του εμπρόσθιου άκρου του καλύμματος του πληκτρολογίου προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Με προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο του αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος, ανακινήστε τα υπόλοιπα άγκιστρα και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα του πληκτρολογίου κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

   Εικόνα - Αφαίρεση του καλύμματος του πληκτρολογίου


  8. Αφαιρέστε 3 βίδες.

   Εικόνα 4 - Προετοιμασία για αποδέσμευση του πληκτρολογίου


  9. Αφού αφαιρέσετε τις βίδες που συγκρατούν το επάνω άκρο του πληκτρολογίου, μετακινήστε το πληκτρολόγιο μερικά χιλιοστά προς την οθόνη και "διπλώστε" προς τα κάτω, προς την επιφάνεια αφής.

   Εικόνα 5 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  10. Για καλύτερη πρόσβαση στις δύο επαφές επίπεδου καλωδίου, στρέψτε τη μονάδα προς τα δεξιά και τοποθετήστε το πληκτρολόγιο όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

   Εικόνα 6 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  11. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  12. Προσοχή:
   • Εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (λευκό) και ένα  βραχίονα (μπεζ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου. Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

   Εικόνα 7 - Αποδέσμευση του
   επίπεδου καλωδίου

   Το επίπεδο καλώδιο λογικά θα πρέπει, κατόπιν, να αποδεσμευτεί και θα γλυστρήσει από την επαφή χωρίς προσπάθεια.

  13. Η σύνδεση του σημείου ανίχνευσης αφής αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (λευκό) και έναν βραχίονα bracket (μπεζ). Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.

   Εικόνα 8 - Αποδέσμευση του
   επίπεδου καλωδίου

   Το επίπεδο καλώδιο λογικά θα πρέπει, κατόπιν, να αποδεσμευτεί και θα γλυστρήσει από την επαφή χωρίς προσπάθεια.

  14. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν τόσο το πληκτρολόγιο όσο και το σημείο ανίχνευσης αφής είναι σωστά συνδεδεμένα προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέσετε το τροφοδοτικό AC στον υπολογιστή VAIO, εκκινήστε τη μονάδα και μπείτε στα Windows. Ελέγξτε τόσο το πληκτρολόγιο όσο και το σημείο ανίχνευσης αφής. Εάν λειτουργούν και τα δύο, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με τη επανασυναρμολόγηση.