Αναγνωριστικό άρθρου : S700023412 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς BZ


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 20 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.

  4. Αφαιρέστε 2 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στη εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 2 βιδών από το κάτω μέρος


  5. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ανοίξτε τη σε θέση εργασίας. Δώστε στην οθόνη όση περισσότερη κλίση προς τα πίσω είναι δυνατόν, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.

  6. Προσοχή:
   • Το κάλυμμα του πληκτρολογίου είναι προσαρτημένο με έναν αριθμό από άγκιστρα. Αυτά τα άγκιστρα θα μπορούσαν να σπάσουν εύκολα, ιδιαίτερα αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη προς τη λάθος κατεύθυνση.
   • Για τη φάση της επανασυναρμολόγησης, φροντίστε να διπλώσετε το καλώδιο του αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος στο χώρο που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, το κάλυμμα του πληκτρολογίου δεν θα χωράει στη θέση του.
   Για να αποδεσμεύσετε τα άγκιστρα κατάλληλα, τραβήξτε το κεντρικό μέρος του εμπρόσθιου άκρου του καλύμματος του πληκτρολογίου προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Με προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο του αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος, ανακινήστε τα υπόλοιπα άγκιστρα και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα του πληκτρολογίου κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

   Εικόνα - Αφαίρεση του καλύμματος του πληκτρολογίου


  7. Αφαιρέστε 3 βίδες.

   Εικόνα 3 - Προετοιμασία για αποδέσμευση του πληκτρολογίου


  8. Αφού αφαιρέσετε τις βίδες που συγκρατούν το επάνω άκρο του πληκτρολογίου, μετακινήστε το πληκτρολόγιο μερικά χιλιοστά προς την οθόνη και "διπλώστε" προς τα κάτω, προς την επιφάνεια αφής.

   Εικόνα 4 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  9. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  10. Προσοχή:
   • Εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και ένα  βραχίονα (μαύρο), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου. Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα πιέζοντας απαλά προς τα πάνω, στο κέντρο του, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

   Εικόνα 5 - Αποδέσμευση του
   επίπεδου καλωδίου

   Το επίπεδο καλώδιο λογικά θα πρέπει, κατόπιν, να αποδεσμευτεί και θα γλυστρήσει από την επαφή χωρίς προσπάθεια.

  11. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με τη επανασυναρμολόγηση.
   • Φροντίστε να διπλώσετε το καλώδιο του αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος στο χώρο που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, το κάλυμμα του πληκτρολογίου δεν θα χωράει στη θέση του.