Αναγνωριστικό άρθρου : S700023415 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς AR


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.

  4. Αφαιρέστε 4 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στη εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 4 βιδών από το κάτω μέρος


  5. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ανοίξτε τη σε θέση εργασίας. Δώστε στην οθόνη όση περισσότερη κλίση προς τα πίσω είναι δυνατόν, χωρίς να ασκήσετε δύναμη.

  6. Το επάνω άκρο του πληκτρολογίου συγκρατούνταν στη θέση του από τις βίδες που αφαιρέθηκαν προηγουμένως. Ανασηκώστε το κέντρο του επάνω άκρου του πληκτρολογίου όπως φαίνεται στην εικόνα 2 και, στη συνέχεια, ελευθερώστε προσεκτικά τα άγκιστρα που υπάρχουν στην επάνω αριστερή και την επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου (επισημαίνονται με κόκκινο στην εικόνα 2).

   Εικόνα 2 - Θέση των αγκίστρων


  7. Αφού αποδεσμευτούν όλα τα άγκιστρα, μετακινήστε το πληκτρολόγιο προσεκτικά μερικά χιλιοστά προς την οθόνη και, κατόπιν, "διπλώστε" προς τα κάτω, προς την επιφάνεια αφής.

   Εικόνα 3 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  8. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  9. Προσοχή: 
   • εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου’της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και ένα βραχίονα (καφέ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του  πληκτρολογίου . Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα από την επαφή πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. 

   Εικόνα 4 - Αποσύνδεση του επίπεδου 
   καλωδίου

   Το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου θα πρέπει πλέον να έχει ελευθερωθεί και θα ολισθήσει έξω από το σύνδεσμο της μητρικής κάρτας, χωρίς προσπάθεια.

  10. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με τη επανασυναρμολόγηση.