Αναγνωριστικό άρθρου : S700023420 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς NW


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 10 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.

  4. Αφαιρέστε 1 βίδα (σημειώνεται με κόκκινο στην Εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 1 βίδας από το κάτω μέρος


  5. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ανοίξτε τη σε θέση εργασίας. Δώστε στην οθόνη όση περισσότερη κλίση προς τα πίσω είναι δυνατόν, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.

  6. Τα άκρα του πληκτρολογίου είναι στερεωμένα στη θέση τους με έναν αριθμό από άγκιστρα. Το πληκτρολόγιο δεν προσφέρει κανένα μηχανικό πλεονέκτημα ώστε να καταστεί δυνατή η αποδέσμευσή του. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, τοποθετήστε τη μονάδα πλάγια και τοποθετήστε μια οδοντογλυφίδα (ή παρόμοιο μαλακό και αιχμηρό αντικείμενο) σε μία από τις οπές βιδών κοντά στην μπαταρία και σπρώξτε για να απελευθερώσετε το επάνω άκρο του πληκτρολογίου. Μόλις είστε σε θέση να δείτε το επάνω άκρο ανασηκωμένο σε σχέση με την επιφάνεια στήριξης καρπού, πιάστε το με το άλλο σας χέρι και, προσεκτικά, τραβήξτε το κεντρικό τμήμα του επάνω τμήματος του πληκτρολογίου μακριά από την επιφάνεια στήριξης καρπού για να αποδεσμεύσετε τις πλευρές του πληκτρολογίου.


   Εικόνα 2 - Αποδέσμευση του πληκτρολογίου


  7. Αφού αφαιρέσετε το πάνω και τα πλευρικά τμήματα του πληκτρολογίου, μετακινήστε το πληκτρολόγιο προσεκτικά μερικά χιλιοστά προς την οθόνη και, κατόπιν, "διπλώστε" προς τα κάτω, προς την επιφάνεια αφής.

   Εικόνα 3 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  8. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  9. Προσοχή: 
   • εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και ένα  βραχίονα (καφέ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου. Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα από την επαφή πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην  εικόνα 5.

   Εικόνα 4 - Αποδέσμευση του επίπεδου καλωδίου του πληκτρολογίου


   Το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου θα πρέπει τότε, λογικά, να αποδεσμευτεί και να περνάει από την επαφή χωρίς προσπάθεια.

  10. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με τη επανασυναρμολόγηση.