Αναγνωριστικό άρθρου : S700023426 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς FE


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 20 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.

  4. Αφαιρέστε 4 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στη εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 4 βιδών από το κάτω μέρος


  5. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ανοίξτε τη σε θέση εργασίας. Δώστε στην οθόνη όση περισσότερη κλίση προς τα πίσω είναι δυνατόν, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.

  6. Προσοχή:
   • Tο κάλυμμα του πληκτρολογίου είναι προσαρτημένο με αρκετά άγκιστρα. Αυτά τα άγκιστρα θα μπορούσαν να σπάσουν εύκολα, ιδιαίτερα αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη προς τη λάθος κατεύθυνση.
    Η αφαίρεση αυτού του εξαρτήματος είναι πολύ δύσκολη και θα διαρκέσει αρκετά λεπτά. Η εικόνα 2 εμφανίζει όλα τα άγκιστρα που σημειώνονται με κόκκινο, καθώς και τα αντίστοιχά τους σε μπλε.

   Εικόνα 2 - Κάλυμμα πληκτρολογίου. Προβολή σε υψηλή ανάλυση.


  7. Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας μεταξύ της οθόνης και του καλύμματος του πληκτρολογίου. Φροντίστε να πιάσετε μόνο το πλαστικό πάνω κάλυμμα και όχι ότι το σταθερό μέρος (βλ. εικόνα 2) που διαχωρίζει την μπαταρία από το κάλυμμα του πληκτρολογίου. Τραβήξτε προς τα πάνω το επάνω άκρο του καλύμματος και χαλαρώστε το προς τα δεξιά (βλ. εικόνα 3). Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας προκειμένου να σπρώξετε τη γωνία του καλύμματος του πληκτρολογίου προς την οθόνη, αποδεσμεύστε τη δεξιά πλευρά.

   Εικόνα 3 - Αφαίρεση του καλύμματος πληκτρολογίου 1/2

  8. Κρατώντας τη δεξιά πλευρά του καλύμματος του πληκτρολογίου (ανα)σηκωμένη ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να "κουμπώσουν" ξανά τα άγκιστρα που αποδεσμεύσατε, πιάστε το κάλυμμα του πληκτρολογίου και προσεκτικά ανακινήστε το μπρος-πίσω προς την οθόνη και προς το πληκτρολόγιο, προκειμένου να απελευθερώσετε και τα υπόλοιπα άγκιστρα στο κέντρο. Τέλος, αποδεσμεύστε την αριστερή γωνία κατά τον ίδιο τρόπο με τη δεξιά.

   Εικόνα 4 - Αφαίρεση του καλύμματος πληκτρολογίου 2/2

  9. Αφαιρέστε 4 βίδες από το επάνω άκρο του πληκτρολογίου.

   Εικόνα 5 - Αφαίρεση 4 βιδών


  10. Αφού αφαιρέσετε τις βίδες, μετακινήστε το πληκτρολόγιο μερικά χιλιοστά προς την οθόνη και, κατόπιν, "διπλώστε" προς τα κάτω, προς την επιφάνεια αφής.

   Εικόνα 6 - Προετοιμασία αποδέσμευσης του πληκτρολογίου από την μητρική κάρτα του υπολογιστή


  11. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  12. Προσοχή:
   • Εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και ένα  βραχίονα (καφέ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου. Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα από την επαφή πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην  εικόνα 7.

   Εικόνα 7 - Αποδέσμευση του
   επίπεδου καλωδίου

   Το επίπεδο καλώδιο λογικά θα πρέπει, κατόπιν, να αποδεσμευτεί και θα γλυστρήσει από την επαφή χωρίς προσπάθεια.

  13. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με τη επανασυναρμολόγηση.