Αναγνωριστικό άρθρου : S700023430 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Στο παράθυρο Ο Υπολογιστής μου εμφανίζεται μικρότερη χωρητικότητα σκληρού δίσκου από την αναμενόμενη

  Αυτό το άρθρο επεξηγεί γιατί το μέγεθος του σκληρού δίσκου, όπως υπολογίζεται από το Λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται κατά κανόνα μικρότερο από το μέγεθος που αναφέρεται στις προδιαγραφές του υπολογιστή.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  δεν ισχύει

  Οποιαδήποτε διαφορά χωρητικότητας που παρατηρείται οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

  1. Διαφορές μετρήσεων

   Οι κατασκευαστές σκληρών δίσκων αναφέρουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης σε δεκαδικές μονάδες, π.χ. 1 Terabyte (συντόμευση: 1TB). Tera σημαίνει τρισεκατομμύριο, πράγμα που σημαίνει χωρητικότητα 10^12 ή 1.000.000.000.000 byte.

   Τα λειτουργικά συστήματα όπως τα Microsoft Windows χρησιμοποιούν αντί γι' αυτό το δυαδικό σύστημα, αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τους επιστημονικούς όρους για την περιγραφή της έκτασης. Σύμφωνα με το Λειτουργικό σύστημα, το 1 Terabyte (συντόμευση 1TB) ισούται με 2^40 ή 1.099.511.627.776 byte.

   Η χωρητικότητα αποθήκευσης σε δυαδικό σύστημα, που αναφέρεται από το λειτουργικό σύστημα, θα είναι κατά κανόνα περίπου 10% χαμηλότερη από τη χωρητικότητα σε δεκαδικές μονάδες που αναφέρεται στις προδιαγραφές.

  2. Κρυφά διαμερίσματα

   Ανάλογα με το χρόνο παραγωγής του δικού σας υπολογιστή VAIO και του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκατεστημένο σε αυτόν, στην μονάδα σκληρού δίσκου πρέπει να υπάρχει ένα ή δύο κρυφά διαμερίσματα:

   1. VAIO Recovery Partition (Διαμέρισμα αποκατάστασης της VAIO)
    Αυτό σας επιτρέπει την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και τυπικά καταλαμβάνει περίπου 5 και 15 GB χώρου στο δίσκο. Εάν θέλετε να καταργήσετε αυτό το διαμέρισμα, θα χρειαστεί να εγγράψετε Δίσκους αποκατάστασης και, στη συνέχεια, να τους χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αποκατάσταση του VAIO στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην δημιουργήσετε ένα Διαμέρισμα αποκατάστασης. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Αποκατάστασης που αποτελεί μέρος του υλικού τεκμηρίωσης που συνοδεύει το VAIO σας.

   2. System Reserved (Δεσμευμένο από το σύστημα)
    Τα Windows 7 δημιουργούν αυτόματα ένα κρυφό διαμέρισμα με μέγεθος 100 MB, για την αποθήκευση των Ρυθμίσεων φόρτωσης λογισμικού των Windows και τις πληροφορίες του BitLocker, εάν χρειάζεται. Μην καταργήσετε το διαμέρισμα αυτό.

   Συμβουλευτείτε το Disk Management (Διαχείριση δίσκου) (Start (Έναρξη) - Run (Εκτέλεση) - Diskmgmt.msc) για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους δίσκους και τους τόμους του δικού σας υπολογιστή VAIO.