Αναγνωριστικό άρθρου : S700023438 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να επιλύσετε τυχόν προβλήματα σχετικά με την ύπαρξη θορύβου στη σειρά F

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 5 λεπτών

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Ελέγξτε ότι δεν υφίσταται το φαινόμενο της δημιουργίας βρόχου ακούσιας ηχητικής παλινδρόμησης:
   1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε Recording Devices (Συσκευές εγγραφής).
   2. Στην καρτέλα Recording (Εγγραφή) κάντε δεξιό κλικ στην καταχώριση Microphone (Μικρόφωνο) και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
   3. Στις ιδιότητες μικροφώνου, κάντε κλικ στην καρτέλα Listen (Ακρόαση).
   4. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Listen to this Device (Ακρόαση αυτής της συσκευής) δεν είναι επιλεγμένο (βλ. εικόνα 1).


    Εικόνα 1 - Ιδιότητες μικροφώνου


  2. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ήχου (της Realtek) έκδοση 6.0.1.5992 ή νεότερη.
   Έχετε δύο τρόπους για να το κάνετε αυτό:
   1. Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία VAIO Update για προβολή μιας λίστας με τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και αυτόματη εγκατάστασή τους.
   2. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης και να το ενημερώσετε οι ίδιοι:
    1. Στο μενού Start (Έναρξη), κάντε δεξιό κλικ στο Computer (Υπολογιστής) και επιλέξτε Manage (Διαχείριση) από το μενού περιβάλλοντος.
    2. Στο παράθυρο της ενότητας Computer Management (Διαχείριση υπολογιστή) κάντε κλικ στο Device Manager (Διαχείριση συσκευών).
    3. Στη λίστα συσκευών της διαχείρισης συσκευών, αναπτύξτε την ενότητα Sound, Video and Game Controller (Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών).
    4. Στην ενότητα Sound, Video and Game Controllers (Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών) κάντε δεξιό κλικ στην καταχώριση Realtek High Definition Audio (Ήχος υψηλής ευκρίνειας Realtek) και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
    5. Στο παράθυρο των ιδιοτήτων, επιλέξτε την καρτέλα Driver (Πρόγραμμα οδήγησης) και σημειώστε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης που παρατίθεται εκεί.
    6. Εάν η έκδοση του προγράμματος οδήγησης δεν είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6.0.1.5992, επισκεφτείτε την Ενότητα λήψεων του VAIO Support  και εκτελέστε οι ίδιοι τη διαδικασία ενημέρωσης.

  3. Εάν τα παραπάνω βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα αποταθείτε απευθείας στο τμήμα υποστήριξης πελατών, VAIO Support.