Αναγνωριστικό άρθρου : S700023443 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να αντικαταστήσετε ένα πληκτρολόγιο της σειράς EC


  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Δύσκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10 λεπτών

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  !! Αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Δια του παρόντος, η Sony VAIO Ευρώπης σάς ενημερώνει ότι η αντικατάσταση πληκτρολογίου από το χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή σας VAIO κατά την αντικατάσταση του πληκτρολογίου, τυχόν επισκευή ή αντικατάστασή του θα θεωρηθεί εκτός εγγύσης και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί. !!


  1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και αφαιρέστε το(α) πακέτο μπαταρίας.
  3. Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο με γείωση για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού, για παράδειγμα ένα ψυγείο.
  4. Τοποθετήστε τη μονάδα ανάποδα επάνω σε ένα τραπέζι. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι πανί για να την προστατεύσετε από τις γρατζουνιές.

  5. Αφαιρέστε 7 βίδες (σημειώνονται με κόκκινο στην Εικόνα 1).

   Εικόνα 1 - Αφαίρεση 7 βιδών από το κάτω μέρος.


  6. Αφού απομακρυνθούν οι βίδες, η μονάδα οπτικού δίσκου μπορεί να εξαχθεί από τη μονάδα με έλξη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

   Εικόνα 2 - Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου


  7. Το πληκτρολόγιο είναι στερεωμένο με άγκιστρα σε τρεις πλευρές και με προεκτάσεις που ολισθαίνουν στην πλευρά του πληκτρολογίου όπου συνδέεται η επιφάνεια αφής (βλ. Εικόνα 3).

   Εικόνα 3 - Θέσεις αγκίστρων (κόκκινοι κύκλοι) και εσοχών (κίτρινα τετράγωνα)


  8. Στο εσωτερικό της θέσης της μονάδας οπτικού δίσκου, υπάρχει ένα στρογγυλό άνοιγμα προς το μέρος του πληκτρολογίου. Αυτό το άνοιγμα χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση των αγκίστρων που συγκρατούν την επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου στερεωμένη στο υποστήριγμα της παλάμης (βλ. Εικόνα 4).

  9. Εικόνα 4 - Τοποθέτηση του ανοίγματος προσπέλασης στη θέση της μονάδας οπτικού δίσκου


  10. Τοποθετήστε τον υπολογιστή VAIO σε θέση εργασίας, επάνω σε ένα τραπέζι, αλλά με την ανοιχτή θέση της μονάδας οπτικού δίσκου στο άκρο του τραπεζιού στραμμένη προς το μέρος σας. Χρησιμοποιήστε το άνοιγμα που απεικονίζεται στην Εικόνα 4 παραπάνω, για να πιέσετε το πληκτρολόγιο μακριά από το υποστήριγμα της παλάμης. Έτσι θα απελευθερωθούν όλα τα άγκιστρα που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου και το ένα τρίτο των αγκίστρων στο επάνω άκρο του πληκτρολογίου (βλ. Εικόνα 5).
   Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να φθάσετε το άνοιγμα με τα δάχτυλά σας ή έχετε δυσκολία στην απελευθέρωση του πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε ένα βελτιωμένο εργαλείο για να το κάνετε. Ένα λεπτό, άκαμπτο και μη μεταλλικό αντικείμενο είναι κατάλληλο γι' αυτήν την εργασία, π.χ. ένα φθηνό πλαστικό στυλό.

   Εικόνα 5 - Ελευθέρωση της επάνω δεξιάς γωνίας του πληκτρολογίου


  11. Αφού ελευθερωθεί η επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου, πιέστε το κέντρο του πληκτρολογίου προς τα επάνω και προς το μέρος του στηρίγματος της παλάμης, για την απελευθέρωση των υπόλοιπων αγκίστρων στο επάνω άκρο του πληκτρολογίου, ακολουθούμενο από τα άγκιστρα στην αριστερή πλευρά.

   Εικόνα 6 - Απελευθέρωση των αγκίστρων στο επάνω άκρο του πληκτρολογίου


  12. Αφού απελευθερωθούν όλα τα άγκιστρα, μετακινήστε το πληκτρολόγιο ελαφρά προς το μέρος της οθόνης για να ελευθερώσετε τις εσοχές και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πληκτρολόγιο ανάποδα στην περιοχή της επιφάνειας αφής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.

   Εικόνα 7 - Προετοιμασία για την ελευθέρωση του επίπεδου καλωδίου του πληκτρολογίου


  13. Εάν κάποια συγκολλητική ταινία ασφαλίζει την επίπεδη πλαστική επαφή του πληκτρολογίου, αφαιρέστε την προσεκτικά.

  14. Προσοχή: 
   • εάν τυχόν σπάσει η επαφή του πληκτρολογίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μητρική κάρτα του υπολογιστή. Το κόστος αντικατάστασης της μητρικής κάρτας ενδέχεται να υπερβεί την αξία ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή VAIO.
   Η επαφή πληκτρολογίου’της μητρικής κάρτας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό μέρος (μπεζ) και έναν βραχίονα (σκούρο καφέ), που συγκρατεί στη θέση του το επίπεδο καλώδιο του  πληκτρολογίου . Αποδεσμεύστε προσεκτικά το βραχίονα από την επαφή πιέζοντας απαλά στις γωνίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.


   Εικόνα 8 - Αποσύνδεση του επίπεδου καλωδίου του πληκτρολογίου


   Το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου θα πρέπει πλέον να έχει ελευθερωθεί και θα ολισθήσει έξω από το σύνδεσμο της μητρικής κάρτας, χωρίς προσπάθεια.

  15. Για να εγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αντιστρέψτε τη διαδικασία ενώ σημειώνετε τα παρακάτω:
   • Για να αποφύγετε περιττή εργασία, ελέγξτε εάν το επίπεδο καλώδιο του πληκτρολογίου είναι σωστά συνδεδεμένο προτού συνεχίσετε με την επανασυναρμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο VAIO, πιέζοντας πρώτα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, το F2 αμέσως μόλις εμφανιστεί το λογότυπο VAIO, προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Εάν αυτό πετύχει, απενεργοποιήστε και πάλι το VAIO, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC και προχωρήστε με την επανασυναρμολόγηση.