Αναγνωριστικό άρθρου : S700023446 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να επιλύσετε προβλήματα σχετικά με τον ήχο στη σειρά VPCE

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 5 λεπτών

  Ο VAIO σας ενδέχεται να παράγει έναν ήχο υψηλής συχνότητας όταν λειτουργεί με την μπαταρία, ο οποίος εκκινείται όταν ο επεξεργαστής περάσει σε κατάσταση χαμηλότερης ισχύος για τη διαφύλαξη της ισχύος της μπαταρίας.  Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία του VAIO σας.
  Αν θεωρείτε ότι αυτός ο θόρυβος είναι ενοχλητικός, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

  A. Εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του BIOS

  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση του BIOS R0300Y8 ή μεταγενέστερη.  Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση του VAIO Update είτε με τη μη αυτόματη λήψη και την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης.

  Αυτή η ενημέρωση του BIOS θα προσθέσει την επιλογή CPU C3/C6 SUPPORT στο BIOS.

  Σημείωση:
   τα μοντέλα VPCEx3 διαθέτουν ήδη αυτή την επιλογή BIOS, οπότε αυτά τα μοντέλα δεν χρειάζονται ενημέρωση του BIOS.

  B. Απενεργοποίηση της υποστήριξης C3/C6 στο BIOS

  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή
  2. Πατήστε το πλήκτρο F2 πολλαπλές φορές κατά την εκκίνηση
  3. Όταν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του BIOS, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για την προβολή της καρτέλας ADVANCED (Για προχωρημένους)
   AptioSetupMenu_Advanced.jpg
  4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην εντολή CPU C3/C6 SUPPORT, πατήστε το Enter, επιλέξτεDISABLED, (Απενεργοποίηση) και πατήστε το Enter.
   AptioSetupMenu_C3C6_Disable.jpg
  5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για μετακίνηση στο μενού EXIT, επιλέξτεSAVE CHANGES (Αποθήκευση αλλαγών) και πατήστε το Enter.

  Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση της υποστήριξης CPU C3/C6 θα μειώσει τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του VAIO.